Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 1 | 35-46

Article title

Relacja klauzuli generalnej do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Content

Title variants

EN
Relation between the general clause and the example catalogue of unfair practices in the Act on Combating the Unfair Use of Superior Bargaining Power in the Trade in Agricultural and Food Sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera analizę relacji klauzuli generalnej zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi do przykładowego katalogu nieuczciwych praktyk zawartym w art. 7 ust. 3 tej ustawy. Autorzy rozważają funkcję klauzuli generalnej we wskazanej ustawie, a także zakres zastosowania poszczególnych praktyk opisanych wprost w ustawie.
EN
The article presents an analysis of the relation between the general clause provided in Article 7(2) of the Act on Combating the Unfair Use of Superior Bargaining Power in the Trade in Agricultural and Food Sector and the example catalogue of unfair practices listed in Article 7(3) of this Act. The authors consider also the function of the general clause included in this Act as well the scope of particular example practices expressly described therein.

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

35-46

Physical description

Dates

published
2017-03-31
printed
2017-03-31

Contributors

 • Adwokat; współpracownik kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.; przygotowuje doktorat pod kierunkiem dr hab. Anny Zawidzkiej-Łojek
 • Radca prawny; Counsel kierujący Praktyką Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

References

 • Affre, J. i Skołubowicz, P. (2015). Analiza problemów związanych z regulacją relacji pomiędzy dostawcami produktów pożywczych i rolnych a sieciami handlowymi na podstawie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy PSL o nieuczciwych praktykach rynkowych. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(4), 88–107.
 • Jakimowicz, W. (2010). Zewnętrzne granice uznania administracyjnego. Państwo i Prawo, 5, 42–54.
 • Kępiński, M. (2014). Stosunek art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do poszczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji. Monitor Prawniczy, 6, dodatek.
 • Knypl, M. i Trzciński, K. (1997). Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym. Przegląd Prawa Handlowego, 8.
 • Kohutek, K. (2014). Komentarz do art. 9. W: K. Kohutek i M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Lex online.
 • Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2016). Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego, Studia Iuridica Lublinensia, 2.
 • Kraus, A. i Zoll, F. (1929). Polska ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Poznań: za: Zdyb, M. i Sieradzka, M. (2011). Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji. Przegląd Prawa Handlowego, 12, s. 23
 • Michalak, A. (2008). Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Pyzioł, W. i Walaszek-Pyzioł, A. (1994). Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia). Przegląd Prawa Handlowego, 10.
 • Sieradzka, M. (2008). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: Lex online.
 • Stawicki, A. (2016). Komentarz do art. 9. W: A. Stawicki i E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwers, Lex online.
 • Stefanicki, R. (2002). Dobre obyczaje w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego, 5.
 • Szwaja, J. i Jasińska, K. (2016a). Komentarz do art. 3. W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Szwaja, J. i Jasińska, K. (2016b). Komentarz do Rozdziału 2. W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Targański, B. (2014). W: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • du Vall, M. i Nowińska, E. (2013). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis, Lex online.
 • Zdyb, M. (2016). Komentarz do art. 3. W: M. Zdyb i M. Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Lex, Lex online.
 • Zdyb, M. i Sieradzka, M. (2011). Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji. Przegląd Prawa Handlowego, 12.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b10de77-ef55-4b12-98ec-7cda21c9ca8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.