Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 63 | 29-36

Article title

Final Paleolithic sites in Kuyavia

Content

Title variants

PL
Stanowiska schyłkowo paleolityczne na Kujawach

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Kuyavia is one of the richest regions in archaeological finds especially in stone age archaeology. Unfortunately for a long time there were almost no data about Paleolithic sites. The first insubstantial information came from the Polish Archaeological Research Project from late 70-ties when the first Paleolithic flint were identified. A new perspective appeared around 2010 and the beginning of PhD research about Mesolithic in Kuyavia when all Final Paleolithic sites from archive of Polish Archaeological Research were registered (Płaza 2015). This research showed around 30 sites which could be indirectly linked with Final Paleolithic cultures. During last few years several further Final Paleolithic sites have been identified during field walking studies connected with execution of project “Archaeological sources in the region of Wietrzychowice Culture Park” supported by Ministry of Culture and National Heritage. All the data collected suggests that in the near future much more Final Paleolithic sites ought to be found in Kuyavia.
PL
Kujawy są znane z wielu stanowisk z epoki kamienia (szczególnie neolitu) przy czym stanowiska datowane na paleolit schyłkowy są bardzo rzadko spotkane. W trakcie realizacji programu badawczego w rejonie grobowców kujawskich w Wietrzychowicach otrzymaliśmy informacje o wykopywanych w torfie przedmiotach kościanych w Skaszynie. Kilkukrotna wizytacja tego miejsca przyniosła obok nielicznych materiałów neolitycznych i wczesnobrązowych niespodziewane odkrycia charakterystycznych krzemieni, które powinny być datowane na schyłkowy paleolit i łączone z kulturą świderską.

Year

Volume

63

Pages

29-36

Physical description

Dates

published
2017

References

  • Bielińska-Majewska B., 2015. Z historii badań schyłkowo paleolitycznego kompleksu krzemienic w Brzozie (Toruń Rudak), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXXIV, 149-162.
  • Grygiel R., 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom I Wczesny neolit. Kultura ceramiki wstęgowej rytej, Łódź.
  • Fiedroczuk J., 2006. Final Palaeolithic Camp Organization as seen from the Perspective of Lithic Artifacts Refitting, Warszawa.
  • Papiernik P., 2010. Opracowanie materiałów krzemiennych ze stanowiska Smólsk 2/4 gm. Włocławek, Maszynopis w archiwum Fundacji Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiegow Łodzi.
  • Płaza D.K., 2015. Mezolit na Kujawach, maszynopis pracy doktorskie obronionej w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
  • Roman M., 2010. Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia, Acta Geographica Lodziensia nr 96, Łódź.
  • Schild R., Marczak M., Królik H., 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
  • Sobkowiak Tabaka I., 2011. Społeczności późnego paleolitu w dorzeczu Odry, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b118079-bc71-4cea-ae7b-0d565c0531ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.