Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

ZMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ UPRAW SADOWNICZYCH W POLSCE ORAZ KONCENTRACJA GRUNTÓW POD SADAMI NA PRZESTRZENI LAT 2002-2010

Content

Title variants

EN
CHANGES OF ORCHARD AREAS IN POLAND AND ORCHARDS AREAS CONCENTRATION IN 2002-2010

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy było określenie zmian liczby i powierzchni upraw sadowniczych w poszczególnych grupach obszarowych powierzchni sadu, w gospodarstwach indywidualnych, wskazanie gatunków owoców, których dotyczyły te zmiany, a także prześledzenie kierunku oraz dynamiki zmian areału upraw sadowniczych w poszczególnych województwach, na podstawie danych GUS, stanowiących wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z lat 2002 oraz 2010. Zmiany określono, obliczając różnicę pomiędzy analizowanymi latami i odnosząc ją do roku wcześniejszego spisu rolnego. W analizie zróżnicowania powierzchni sadów w układzie przestrzennym posłużono się współczynnikiem Giniego. Uzyskane wyniki wskazują na to, iż produkcja sadownicza w Polsce charakteryzowała się dużym rozdrobnieniem upraw. W analizowanym okresie postępował proces koncentracji gruntów pod uprawami sadowniczymi. W latach 2002-2010 następowała koncentracja przestrzenna upraw sadowniczych w Polsce – powierzchnia sadów drzew i krzewów owocowych zwiększyła się najbardziej w województwach o dużym ich udziale w Polsce.
EN
The aim of this paper was to characterize changes in the number of orchards and orchard areas in private farms in Poland according to area groups of orchard land. The process of orchards’ land concentration by the voivodeships was also analysed.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Adamowicz M., Guzal-Dec D., 2007. Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa w województwie lubelskim. Rocz. Nauk. SERiA 9, 2, 9-14.
 • Muśniak J., 2008. Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 254-258.
 • Paluszek J., 2009. Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych a konkurencyjność polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 11, 2, 184-189.
 • Poczta W., Bartkowiak N., 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 1 (23), 95-109.
 • Powierzchnia zasiewów, sadów łąk i pastwisk. 1997. GUS, Warszawa.
 • Rynek owoców i warzyw. 2004. Raporty Rynkowe 25.
 • Rynek owoców i warzyw. 2008. Raporty Rynkowe 32, 10.
 • Rynek owoców i warzyw. 2012. Raporty Rynkowe 40.
 • Uprawy ogrodnicze 2002. 2003. GUS, Warszawa.
 • Uprawy ogrodnicze. Powszechny Spis Rolny 2010. 2012. GUS, Warszawa.
 • Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 • Wasąg Z., 2011. Struktura obszarowa a techniczna modernizacja gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 13, 1, 423-426.
 • Zegar J., 2009. Kwestia koncentracji ziemi w Polskim rolnictwie indywidualnym. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96, 4, 256-266.
 • Ziętara W., 2012. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji. J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 297-308.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b129f82-62af-44a4-8109-f3d9f8cc9da4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.