Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 538 | 27-42

Article title

Proces współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy

Content

Title variants

EN
Consumer value-co-creation process due to the importance of selected stakeholders

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest ocena procesu współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy. W pierwszej części scharakteryzowano proces współkreowania wartości dla klienta, w drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób w zakresie roli wybranych grup interesariuszy w procesie współkreowania wartości dla klienta. Prezentacja wyników obejmuje charakterystykę procesu współkreowania wartości dla klienta w obszarach: 1) znaczenia procesu współkreowania wartości dla klienta, 2) intensywności inter- akcji przedsiębiorstwa z klientami, 3) przydatności zasobów klienta, 4) potencjalnego ryzyka (zagrożeń lub szans), 5) przydatności kanałów komunikacji z klientami oraz 6) determinant oferty przedsiębiorstwa w świetle znaczenia wybranych grup interesariuszy. Do oceny znaczenia interesariuszy wykorzystano test t dla grup niezależnych. Wyniki wskazują na częstość i obszary występowania różnic w badanym procesie ze względu na rolę interesariuszy.
EN
The aim of the article is the evaluation of customer value-co-creation due to the importance of selected company’s stakeholders. In the first part of the article value-co-creation process is presented. In the second part of the article the results of empirical research, conducted amongst companies with more than 49 employees, showing the value-co-creation process in the light of the role of selected stakeholders are shown. Results presentation contains the following research areas: (1) importance of value-co-creation process, (2) interaction intensity between company and customers, (3) usefulness of customers’ resources, (4) risk (threats or opportunities) of value-co-creation process, (5) usefulness of communication channels and (6) purchase determinants of company’s offer in the light of the role of selected stakeholders in value-co-creation process. To evaluate the role of stakeholders test t for independent groups was used. The obtained results indicate the frequency and areas of occurrence of differences in the analyzed process due to the role of stakeholders.

References

 • Berry L.L., 1981, The employee as customers, Journal of Retail Banking, no 3 (3).
 • Dąbrowski T.J., 2015, Marketing – między koncentracją na kliencie a orientacją na interesariuszy, Handel Wewnętrzny, nr 5 (358).
 • Doyle P., 1995, Marketing in the New Millenium, European Journal of Marketing, no 29 (13).
 • Doyle P., 2008, Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ehlen C., van der Klink M., Stoffers J., Boshuizen H., 2017, The Co-Creation-Wheel: A four-dimensional model of collaborative, interorganisational innovation, European Journal of Training and Development, vol. 41, Issue 7.
 • Frow P., Nenonen S., Payne A., Storbacka K., 2015, Managing co-creation design: a strategic approach to innovation, British Journal of Management, vol. 26, no 3.
 • Gouillart F.J., 2014, The race to implement co-creation of value with stakeholders: five approaches to competitive advantage, Strategy & Leadership, vol. 42, Issue 1.
 • Grandy G., Levit T., 2015, Value co-creation and stakeholder complexity: what strategy can learn from churches, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, vol. 10, Issue 3.
 • Ind N., Coates N., 2013, The meanings of co-creation, European Business Review, vol. 25, no 1.
 • Kennedy E., 2017, I create, you create, we all create – for whom?, Journal of Product & Brand Management, vol. 26, Issue 1.
 • Payne A., Holt S., 1999, Diagnosing Customer Value: A Review of the Literature and a Framework For
 • Relationship Value Management, Cranfield Working Paper Series, Cranfield School of Management, Cranfield.
 • Payne A., Storbacka K., Frow P., Knox S., 2009, Co-creating brands: diagnosing and designing the relationship experience, Journal of Business Research, vol. 62, no 3.
 • Piwoni-Krzeszowska E., 2013, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami – aspekt organizacyjnego uczenia się na przykładzie „SPOŁEM” PSS w Lubaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 310.
 • Prahalad C., Ramaswamy V., 2004, Co-creation experiences: the next practice in value creation, Journal of Interactive Marketing, vol. 18, no 3.
 • Priem R.L., 2007, A consumer perspective on value creation, Academy of Management Review, vol. 32, no 1.
 • Rampen W., 2014, My personal definition of business with customer value co-creation, http://www.customerthink.com (styczeń 2014).
 • Roser T., DeFillippi R., Samson A., 2013, Managing your co-creation mix: co-creation ventures in distinctive contexts, European Business Review, vol. 25, Issue 1.
 • Storbacka K., Frow P., Nenonen S., Payne A., 2015, Designing Business Models for Value Co-Creation, [w:] Vargo S., Lusch R. (red.), 2012, Special Issue – Toward a Better Understanding of the Role of Value in Markets and Marketing, Review of Marketing Research, vol. 9.
 • Vallaster C., von Wallpach S., 2013, An online discursive inquiry into the social dynamics of multi-stakeholder brand meaning co-creation, Journal of Business Research, vol. 66, no 9.
 • Vargo S., Lusch R., 2004, Evolving to a new dominant logic for marketing, Journal of Marketing, vol. 68, no 1.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2011, Statystyka od teorii do praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b151d9e-4928-4c0f-a81e-03aa82c37501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.