Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 23 | 135-151

Article title

Czynniki determinujące frekwencję wyborczą w Gwatemali

Content

Title variants

EN
The factors that determine the abstention rate in Guatemala

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest przyczynom niskiej frekwencji wyborczej w Gwatemali. Wymieniono i scharakteryzowano uwarunkowania, które mają wpływ na to zjawisko, odnoszące się do sfery gospodarczej, społecznej i politycznej. Szczególny nacisk został położony na przyczyny związane z ukształtowaną pod wpływem kolonializmu i autorytaryzmu oraz kulturą polityczną.. Zaakcentowane zostały także powiązania między poziomem frekwencji wyborczej a składem etnicznym społeczeństwa gwatemalskiego, co prowadzi do wniosku, że większość czynników mogących zniechęcać obywateli do uczestnictwa w wyborach w największym stopniu dotyczy indiańskich grup ludności.
EN
The author of the article aims at explaining the reasons behind the abstention rate in Guatemalan elections. The conditions related to economic, social and political fields, which have impact on voters turnout, are presented. The author emphasizes the reasons intertwined with political culture, which was shaped under the influence of colonialism and authoritarian rule. Furthermore the author emphasizes relations between the level of voters turnout and ethnic composition of Guatemalan society. It leads to a conclusion that the majority of factors that may disincline the citizens to participate in the elections in the greatest extent affects indigenous groups of population.

Journal

Year

Volume

23

Pages

135-151

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Alcántara Sáez Manuel. 2008. Sistemas Políticos de América Latina, vol. II: México, América Central y el Caribe. Madrid.
 • Almond Gabriel, Verba Sidney. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton.
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard (red.). 2002. Leksykon politologii.Wrocław.
 • Antoszewski Andrzej. 1997.. „Współczesne teorie demokracjiˮ. Acta Universitatis Wratislaviensisˮ, Studia z Teorii Polityki” II, 2003.
 • Booth John A., Wade Christine J., Walker Thomas W. 2010. Understanding Central America: Global Forces, Rebellion and Change. Wilmington, DE.
 • Cardenal Ana Sofía, Martí i Puig Salvador (comps.), América Central, las democracias inciertas, Madrid 1998
 • CEPALSTAT 2017. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), United Nations, Guatemala: Perfil Nacional Socio-Demografico; http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=GTM&idioma=spanish (dostęp 12.02.2017)
 • Dziemidok-Olszewska Bożena, Sokół Wojciech (red.). 2012. Encyklopedia politologii, tom II: Instytucje i systemy polityczne. Warszawa.
 • Ferranti David de, Perry Guillermo E., Ferreira Francisco Walton Michael et al. 2004. Inequality in Latin America: Breaking with History? Washington D.C.
 • Freedom House, Freedom in the World, Historical Data, Comparative scores for all countries from 1973 to 2008, http:www.freedomhouse.org/uploads/FIWAllScores.xls (dostęp 14.08.2008).
 • Garlicki Jan. 1991., Kultura polityczna. Warszawa.
 • Gruszczak Artur. 2007. Ameryka Środkowa. Warszawa.
 • Guatemala: Nunca Más (Versión Resumida). Informe del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala 1998.
 • Heras Gómez Leticia. 2004. „Cultura política y democratización en América Latinaˮ. Ciencias Sociales I–II.
 • Jonas Susanne, Walker Thomas W. 2000. Guatemala: Intervention, Repression, Revolt, and Negotiated Transition. In Thomas W. Walker, Ariel C. Armony (eds.). Repression, Resistance, and Democratic Transition in Central America, Wilmington, DE .
 • La Constitución política de la República de Guatemala 1985, http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GTM_constitucion_politica.pdf (dostęp 12.04.2011).
 • Latin American Public Opinion Project, http://www.vanderbilt.edu/lapop/ (dostęp 27.06.2012).
 • Ley Electoral y de Partidos Políticos, http://tse.org.gt/descargas/Ley_Electoral_y_de_Partidos_Politicos.pdf
 • Lipset Seymour Martin. 1995. Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa.
 • MacLean Emi. 2013. Judging a Dictator: The Trial of Guatemala’s Ríos Montt. New York.
 • Michalak Bartłomiej, Sokala Andrzej. 2010. Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych. Warszawa.
 • Rosada Granados Héctor. 1985. Guatemala 1984: Elecciones para Asamblea Nacional Constituyente. San José.
 • Sandoval Argueta M.E., Arriaga Contreras H. (coords.). 2005. Diagnóstico de cultura democrática, Ciudad de Guatemala.
 • Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2007, 2012. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) United Nations
 • http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2012/en/contents_en.asp (dostęp 12.02.2013). http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_economico.asp?Pais=GTM&idioma=i (dostęp 12.02.2013).
 • Szmulik Bogumił, Żmigrodzki Marek. 2007., Autorytaryzm i totalitaryzm. W Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki (red.). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Lublin.
 • Tribunal Supremo Electoral – Guatemala C. A. – Resultados Elecciones 2011, http://resultados2011.tse.org.gt/primeravuelta/ (dostęp 27.07.2012).
 • Tribunal Supremo Electoral, http://www.tse.org.gt/index.php/informacion-electoral/resultados-electorales (dostęp 12.05.2016)
 • Walker Thomas W., Armony Ariel C. (eds.). 2000. Repression, Resistance, and Democratic Transition in Central America. Wilmington, DE.
 • Wojtaszczyk Konstanty Adam. 2007., Systemy polityczne. W Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki (red.). Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Lublin .
 • Yashar Deborah J. 1997. Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s–1950s. Stanford, CA.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1898-0082

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b16bc8f-fdd9-44b2-9abd-7501db45d538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.