Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28/29 | 33-37

Article title

Reportaż literacki w glottodydaktyce polonistycznej

Title variants

EN
Literary reportage in Polish Studies teaching – prolegomena

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Text is a description of a popular phenomenon associated with drawing upon literary texts and literature related works in the practice of language instruction. The text is valuable due to its authenticity, lexical complexity, structure and stylistics, as well as plethora of presented themes. The application of reportage in the teaching of foreign languages is generally addressed with the aid of numerous examples. The usefulness and possibility of taking advantage of such texts at all levels of language proficiency offers a wonderful alternative to classroom textbooks.

Contributors

 • Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

References

 • Cudak R., 2010, Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego, w: Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, T. 2, Katowice.
 • Czempka M., Smereczniak M. (oprac.), 2007, Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany C1. Natasza Goerke „Paralele”. Ryszard Kapuściński „Wewnątrz góry lodowej”, T. 6, Katowice.
 • Frukacz K. (oprac.), 2016, Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany C1/C2. Jacek Hugo-Bader „Maską w stronę wiatru”. Włodzimierz Nowak „Radiobudzik pani Mohs”, T. 12, Katowice.
 • Gębal P. E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków.
 • Grossman E., 1998, Historia literatury czy literatura? Problemy nauczania dziewiętnastowiecznej literatury polskiej studentów obcokrajowców na poziomie średnio zaawansowanym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 10.
 • Grzelka M., 2008, Teksty dziennikarskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na materiale podręczników), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 16.
 • Karolak Cz., 1999, Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych, Poznań.
 • Kwiatkowski Z., 1974, O reportażu raz jeszcze, „Życie Literackie”, nr 26.
 • Mikołajczuk A., 2003, Reportaż – uobecnienie prawdy o człowieku i świecie, w: Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa.
 • Rabiej A., Marczyńska H., Zaręba B. (red.), 2011, 40 koncepcji dobrych lekcji. Scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego, wyd. CD, Kraków.
 • Sajenczuk M. E., 2004, Po polsku o sprawach świata. Teksty Ryszarda Kapuścińskiego w nauczaniu cudzoziemców, w: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław.
 • Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
 • Seretny A., 2006a, Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków.
 • Seretny A., 2006b, Nauka o literaturze i teksty literackie w dydaktyce języka polskiego jako obcego/drugiego, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego red., E. Lipińska, A. Seretny, Kraków.
 • Seretny A., 2007, Kto czyta – nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (B2, C1), Kraków.
 • Szałasta-Rogowska B. (oprac.), 2015, Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany B2/C1. Olga Tokarczuk „Szafa”, T. 10, Katowice.
 • Tambor J. (oprac.), 2010, Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom zaawansowany B1, B2, C1, C2. Stanisław Lem „Jak ocalał świat”, „Maszyna Trurla”, „Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla”, T. 7, Katowice.
 • Wolny-Zmorzyński, 2004, Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b2d4ed2-5112-498b-9a2e-a1999d694a00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.