Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 | 161-174

Article title

Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sekty oraz ich fasadowe organizacje

Content

Title variants

EN
Psychomanipulation as a method of recruitment applied by sects and their superficial organization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł nakreśla różnicę między technikami tolerowanymi społecznie, które są wykorzystywane np. w procesie wychowania czy też w edukacji, a technikami stosowanymi w celu wymuszenia konkretnych zachowań czy postaw. Psychomanipulacja jest subtelną metodą wykorzystywaną również przez sekty do werbunku nowych adeptów. Zabiegi psychomanipulacyjne można sklasyfikować według kryterium głębokości ingerencji w psychikę drugiego człowieka. Psychomanipulacja wspiera się na trzech filarach: guru, efekt grupowy oraz doktryna i propaganda.
EN
The article outlines the difference between psychological techniques which are accepted socially and applied e.g. in the process of upbringing or education, and those used to enforce specific behaviors or attitudes. Psycho manipulation is a subtle method put into use by sects to recruit new members. Manipulation treatments can be classified according to the criterion of the profundity of the interference in the psyche of a fellow human being. Psychomanipulation mainly rests on three pillars: the Guru, the group effect and the doctrine and propaganda applied.

Year

Issue

4

Pages

161-174

Physical description

Contributors

 • Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 • Berg D., Geneza naszej rodziny, Zurich 1992.
 • Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi, Sopot 2001.
 • Cornevin C., Ukryte skarby sekt, „Forum” 2003, nr 49.
 • Festinger L., H. W. Rieken, S. Schachter, When Prophency Fails: A social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the World, New York 1956.
 • Fillaire B., Sekty, Katowice 1999.
 • Gałuszka J., Sekcie możesz oddać siebie, majątek, a nawet życie, „Przekrój” 1998, nr 27.
 • Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2009.
 • Hassan S., Psychomanipulacja w sektach, Łódź 1999.
 • Hassan S., Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie. Poradnik dla rodzin i przyjaciół członków destrukcyjnych kultów, Łódź 2001.
 • Hummel R., Guru, mistrzowie szarlatani – fascynacje i zagrożenia, Wrocław 2003.
 • Jankowska M., Pedagogika wobec problemu uzależnienia psychicznego (sekty), praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Górniewicza, maszynopis, Olsztyn 2003.
 • Kluza G., Uwaga, sekty! Zeszyty Niedzieli, Częstochowa 1998.
 • Królak P., Sekty, inwazja manipulacji, Radom 2003.
 • Krzemionka D., Maison D., Ukryta dźwignia handlu, „Charaktery” 2006, nr 8.
 • Łuszczyńska J., Manipulacja w sektach, [w:] ABC o sektach, [red.] M. Gajewski, Kraków 1999.
 • Makowska M., Sztuczki akwizytora, „Charaktery” 2006, nr 7.
 • Maruszewski T., O manipulowaniu słowami, „Charaktery” 2006, nr 7.
 • Nowakowski P. T., Sekty. Co każdy powinien wiedzieć?, Tychy 1999.
 • Occhiogrosso P., Sekty, religie, wyznania, Warszawa 1999.
 • Rowiński G., W niewoli sekt. Podręcznik dla dowódców, Warszawa 2001.
 • Singer M., Lalich J., Cult in Our Midst, Jossey – Bass 1997.
 • Sztyler A., Co powie GURU?, „Twój Styl” 2011, nr 11.
 • Ulotka ruchu Hare Krishna z datą 8 sierpnia 1997 roku.
 • Winn D., Manipulowanie umysłem, pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, Wrocław 2003.
 • Witkowski T., Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić, Wrocław 2004.
 • Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 1995.
 • Zwoliński A., Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Kraków 2009.
 • http://apologetyka.com/sekty/hassan/ (07. 11. 2011.).
 • http://www.kuria.lublin.pl/ruchy/cikd/15.HTM/ (04. 11. 2011.).
 • http://www.eioba.pl/a/1jao/kosciolzjednoczeniowy-ifakty/ (04. 11. 2011 r.).
 • www.psychomanipulacja.pl/art/czymjest-psychomanipulacja.htm./ (04. 11. 2011.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b2df9d1-5dac-4b19-97c0-55505d2572a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.