Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 1 | 145-158

Article title

Islam a przestrzeń geograficzna – refleksja historiozoficzna

Content

Title variants

EN
Geography of Islam – a historiosophical reflection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy relacji islamu i chrześcijaństwa na płaszczyźnie geograficznej. Rozmieszczenie religii na powierzchni Ziemi nie jest przypadkowe, ale przejawia się tu swoisty ład przestrzenny. Klasycznym mechanizmem tworzenia się takiego ładu jest znana z okresu reformacji zasada Cuius regio, eius religio, która ma znaczenie uniwersalne. Islam ograniczony jest linią Brandta na północy, Saharą na południu oraz zachodnią granicą religii dharmicznych na wschodzie. Zarówno islam, jak i chrześcijaństwo aspirują do miana religii ostatecznych. Islam swe roszczenia realizuje w obrębie swych geograficznych granic, wypierając stamtąd chrześcijaństwo. Równocześnie usiłuje je przekroczyć, co wywołuje ruchy migracyjne między Afryką Północną a Europą. Wiarygodna ekstrapolacja współczesnych trendów zmian proporcji liczby wyznawców poszczególnych religii jest niemożliwa. Nic nie wskazuje na to, że którakolwiek z nich zdobędzie absolutną przewagę nad pozostałymi.
EN
Geography of world religions is not accidental. There is a spatial organisation in their occupation of particular regions. The principle Cuius regio, eius religio has universal application. Both Islam and Christianity claim the status of the final revelation. Islam, restricted by the Brandt Line to the north, the Sahara Desert to the south and dharmic religions to the east, forces Christianity out and crosses its borders, causing migration from North Africa to Europe. It is impossible to extrapolate the present trends in the number of adherents of various religions. There are no indications that any of them is going to outnumber all the others.

Journal

Year

Issue

1

Pages

145-158

Physical description

Dates

published
2016-06-30

Contributors

 • Politechnika Śląska

References

 • B. Russell, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem?, tłum. A. Kurlandzka, Warszawa 1956
 • Justyn Męczennik, Pierwsza Apologia, [w:] L. Misiarczyk, J. Naumowicz (red.), Pierwsi apologeci greccy. Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milcjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz, Kraków 2004
 • L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999
 • I. Wallerstein, The Modern World-System, vol. I, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York-London 1974
 • S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 1997
 • W. Bühlmann, Gdzie żyją wiarą. Kościół u progu XXI wieku, tłum. A. Kurek, Warszawa 1985
 • J. Needham, Wielkie miareczkowanie: nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, Warszawa 1984
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ fields/2195.html
 • F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. I i II, tłum. T. Mrówczyński, M. Ochab, Warszawa 2004
 • D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2005
 • B. Nowak, Wschodnie Wybrzeże Afryki do końca XVI w., [w:] M. Tymowski (red.), Historia Afryki do początku XIX wieku, Wrocław 1996
 • J.M. Goiburu Lopetegui, Duch misyjny. Vademecum, b.p. tłum., Warszawa 1991
 • K. Uhlig, Jedwabny szlak: kultury antyku między Chinami a Rzymem, Katowice 2007
 • S. Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych, t. III, Warszawa 1988
 • M. Małowist, Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1985
 • P.R. Brass, The Partition of India and Retributive Genocide in the Punjab, 1946-47: Means, Methods and Purposes, „Journal of Genocide Research”, vol. 5, fasc. 1, 2003
 • http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape
 • M. Kamrava, Z. Babar, Migrant Labour in the Persian Gulf, London 2012
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ le.html
 • J. Mikołajec, Zderzenie cywilizacji, „Arcana”, nr 3, 1998

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b307c90-8c04-4007-bcfb-5eb3e4128cf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.