Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 80 | 91-100

Article title

Tożsamość kulturowa i wizerunek diaspory w kinie brytyjskim

Authors

Title variants

EN
Cultural identity and the image of the diaspora in British cinema

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest zmiana, jaka zaszła w kinematografii europejskiej pod koniec ubiegłego wieku, polegająca na zwrocie ku marginesom i mniejszościom etnicznym. Jak zauważają współcześni badacze (m.in. Andrew Higson), filmy brytyjskie nie przedstawiają już spójnej wizji narodu, a twórcy sugerują raczej, że tożsamość zbiorowa jest konstruowana, o czym przekonuje kino mniejszości narodowych obrazujące życie współczesnych diaspor, zwłaszcza azjatyckich. Problem społeczeństwa wielokulturowego, ukształtowanego przez kolonialną przeszłość, stał się w ostatnich latach zasadniczym wyzwaniem dla współczesnych reżyserów, o czym świadczą dzieła Stephena Frearsa, Gurinder Chadhy, Damiena O’Donnella, Metin Hüseyin i Sarah Gavron. Autorzy omawianych filmów podkreślają, że dzisiejsze terytoria przestają być zamknięte, wyraźnie odgrodzone od sąsiednich, przez co trudniej odróżnić „swoich” od „obcych”, zaś kultury narodowe nie sprawiają wrażenia homogenicznych, gdyż opierają się na przenikaniu i przepływach.
EN
The subject of the article is the change which took place in European cinematography towards the end of the last century, which meant greater attention directed towards the marginalised and the ethnic minorities. As noted by contemporary researchers (such as Andrew Higson), British films no longer present a coherent vision of the national identity. Rather filmmakers suggest that collective identity is something that is constructed, which is the argument present in films dealing with ethnic minorities and showing the everyday life of contemporary diasporas, particularly the Asian ones. The problem of a multicultural society, shaped by colonial past, has become in recent years a major challenge for today’s directors, as evidenced by the works of Stephen Frears, Gurinder Chadha, Damien O’Donnell, Metin Hüseyin and Sarah Gavron. The makers of these films emphasize that today’s territories are no longer closed, clearly separated from their neighbours, making it harder to distinguish between “our people” and “the other, the foreigners”, while national cultures no longer appear to be homogeneous, if only because they are based on cultural penetration and flow.

Year

Issue

80

Pages

91-100

Physical description

Contributors

 • Instytut Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Rivi, Luisa. 2007. European Cinema after 1989: Cultural Identity and Transnational Production. New York: Palgrave Macmillan.
 • Higson, Andrew. 2008. Ograniczona wyobraźnia kina narodowego. Tłum. T. Rutkowska. „Kwartalnik Filmowy” 62-63.
 • Leach, Jim. 2004. I'm British but…: Empire and After. W: tegoż. British Film. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Arora, Anupama. Sandrine Sanos. 2011. Bhangra Blues: Melancholy, Memory, and History in Gurinder Chadha’s I’m British But… „Journal of Postcolonial Writing” vol. 47, nr 1.
 • Ciecko, Anne. 1999. Representing the Spaces of Diaspora in Contemporary British Films by Women Directors. „Cinema Journal” vol. 38, nr 3.
 • Chacko, Mary Ann. 2010. Bend It Like Beckham: Dribbling the Self Through a Cross-Cultural Space. „Multicultural Perspectives”, nr 12(2).
 • Welsch, Wolfgang. 1999. Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today. W: M. Featherstone, S. Lash (red.) Spaces of Cultures: City, Nation, World, London: SAGE.
 • Reitz, Bernhard. 2003. Discovering an Identity Which Has Been Squashed: Intercultural and Intracultural Confrontations in the Plays of Winsom Pinnock and Ayub Khan-Din. „European Journal of English Studies”, vol. 7, nr 1.
 • Klobah, Loretta Collins. 2003. Pakistani Englishness and the Containment of the Muslim Subaltern in Ayub Khan-Din's Tragi-comedy Film ‘East is East’.„South Asian Popular Culture” vol. 1, nr 2.
 • Huyssen, Andreas. 2003. Diaspora and Nation: Migrations into other Parts. „New German Critique” nr 88.
 • Hall, Stuart. 2008. Tożsamość kulturowa a diaspora. Tłum. K. Majer. „Literatura na Świecie” nr 1-2.
 • Jahanara Kabir, Ananya 2004. Musical Recall: Postmemory and the Punjabi Diaspora. „Alif: Journal of Comparative Poetics” nr 24.
 • Hirsch, Marianne. 1999. Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy. W: M. Bal, J. Crewe, L. Spitzer (red.). Acts of Memory. Hanover: University Press of New England.
 • Bhabha, Homi. 2010. Mimikra i ludzie. Tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b388833-8ddf-40f0-946f-3292182772b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.