Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 1(11) | 257-272

Article title

Doktrynalne podłoże totalitaryzmu (na przykładzie Polski 1944–1956)

Content

Title variants

EN
Doctrinal background of totalitarianism (exemplified by Poland 1944–1956)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono rolę i znaczenie powstania i funkcjonowania systemów autorytarnych i dyktatorskich, metod i skutków ich działania oraz strat, jakie społeczeństwa ponoszą w wyniku ich istnienia. W artykule wskazuje się na próby podejmowania działań prewencyjnych mających na celu eliminację „ścieżek zagrożeń” dla ochrony najcenniejszych wartości ludzkich tj. godnego życia bez strachu oraz swobodnego korzystania z efektów swojej pracy – dóbr materialnych i kulturowych stanowiących istotne zasoby wartości osobistych oraz wkład w ogólnospołeczny rozwój jednoczącej się Europy i Świata.
EN
The study presents the role and importance of arising and functioning of authoritarian and dictatorial systems, methods and consequences of their workings as well as losses which societies suffer as a result of their existence. In his article, the author indicates attempts at undertaking preventive actions, aimed at elimination of threat paths. In order to protect the most precious human values – i.e. decent life devoid of fear and free use of one’s own work effects – material and cultural goods which constitute significant resources of personal values as well as a contribution to general social development of uniting Europe and the world.

Year

Issue

Pages

257-272

Physical description

Dates

published
2008

Contributors

 • Katedra Ekonomii i Studiów Europejskich, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

 • Bierut B. 1953. O konstytucji PRL. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Borisow J. 1988. Towarzysz Stalin: praca zbiorowa. Warszawa.
 • Bullock A. 1969. Hitler – studium tyranii. Warszawa: Czytelnik.
 • Gilson E.. 1949. Introduction ŕ l’étude St. Augustin. Paris: Libraire Philosophique J. Vrin.
 • Grzybowski K. 1968. Historia doktryn politycznych i prawnych. T. 1. Kraków.
 • Jaxa-Ronikier B. 1990. Dzierżyński – Czerwony kat. Kraków: Oficyna Cracovia. ISBN 83-85104-03-8.
 • Machavelli N. Il Principe, 1532. Wyd. polskie – 1868.
 • Marat S., Snopkiewicz J. 1990. Ludzie bezpieki: dokumentacja czasu bezprawia. Warszawa: Wydawnictwo Alfa. ISBN 83-7001-361-9.
 • Monelli P. 1973. Mussolini. Warszawa: Czytelnik.
 • Tomasz z Akwinu. Summa theologiae. Alba: Editiones Paulinae (druk. 1962).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b3a958b-f6c8-4726-908e-30191c02b93e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.