Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 77-89

Article title

The Sevillian collection of the images of Mercedarians by Zurbarán

Authors

Content

Title variants

PL
Sewilski zbiór wizerunków zakonników mercedariańskich pędzla Zurbarána

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wizerunki zakonników mercedariańskich autorstwa Francisco de Zurbarána powstały do sewilskiego klasztoru Nuestra Señora de la Merced. Artysta naszkicował postaci braci zakonnych z odległych czasów w oparciu o fizjonomię współczesnych mu modeli. Zachowane obrazy charakteryzują się prostotą kompozycji. Każde płótno wypełnia postać zakonnika odzianego w biały habit. Wszyscy ukazani przedstawiciele zakonu, za wyjątkiem świętego Serapiona, przedstawieni zostali z księgą, która podkreśla walory intelektualne wybranych zakonników. Podobizny mercedariuszy zdobiące ściany pomieszczeń klasztornych stanowiły punkt odniesienia oraz wzór życia zakonnego dla pokoleń mężczyzn wstępujących do zakonu. Francisco de Zurbarán za pomocą dwóch barw: ciemnego, niemalże czarnego tła i jaśniejącej na nim bieli zawarł duchowy wymiar wizerunków uwznioślając ideę życia zakonnego.
EN
The portraits of Mercedarian monks by Francisco de Zurbarán were created for the Sevillian monastery Nuestra Señora de la Merced. The artist sketched images of old-time monks based on the physiognomy of his contemporary models. The surviving paintings characterize in a simplicity of composition. Each canvas shows an image of a monk clothed in a white frock. All the presented members of the order, with the exception of Saint Serapion, are pictured with a tome, which emphasizes the intellectual skills of the selected monk. The images of the Mercedarians, which decorated the walls of monastery rooms, were the reference point, as well as a model, of the monastic life for the generations of men who were taking the veil. Francisco de Zurbarán, with the use of two colours: a dark, almost black, background and a shining white, pictured the spiritual dimension of the images, which sublimated the idea of the monastic life.

Year

Volume

22

Pages

77-89

Physical description

Dates

published
2016-12-31

Contributors

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

  • Brown J., Patronage and piety. Religious imagery in the art of Francisco de Zurbarán, [in:] Zurbarán, New York 1987, p. 25–37.
  • Delenda O., Francisco de Zurbarán 1598–1664, Madrid 2009.
  • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
  • Gudiol J., Gallego J., Zurbarán, 1598–1664. Biography and critical analysis. Catalogue of the works, New York 1977.
  • Sánchez Quevedo I., Zurbarán, Madrid 2000.
  • Witko A., Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku. Od wizji mistycznych do martwych natur, Kraków 2013.
  • Zurbarán, Museo del Prado 1988; Ministerio de Cultura, Banco Bilbao Vizcaya 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b412e30-8299-43a2-8a99-d7845853ba51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.