PL EN


2016 | 22 | 77-89
Article title

The Sevillian collection of the images of Mercedarians by Zurbarán

Authors
Content
Title variants
PL
Sewilski zbiór wizerunków zakonników mercedariańskich pędzla Zurbarána
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wizerunki zakonników mercedariańskich autorstwa Francisco de Zurbarána powstały do sewilskiego klasztoru Nuestra Señora de la Merced. Artysta naszkicował postaci braci zakonnych z odległych czasów w oparciu o fizjonomię współczesnych mu modeli. Zachowane obrazy charakteryzują się prostotą kompozycji. Każde płótno wypełnia postać zakonnika odzianego w biały habit. Wszyscy ukazani przedstawiciele zakonu, za wyjątkiem świętego Serapiona, przedstawieni zostali z księgą, która podkreśla walory intelektualne wybranych zakonników. Podobizny mercedariuszy zdobiące ściany pomieszczeń klasztornych stanowiły punkt odniesienia oraz wzór życia zakonnego dla pokoleń mężczyzn wstępujących do zakonu. Francisco de Zurbarán za pomocą dwóch barw: ciemnego, niemalże czarnego tła i jaśniejącej na nim bieli zawarł duchowy wymiar wizerunków uwznioślając ideę życia zakonnego.
EN
The portraits of Mercedarian monks by Francisco de Zurbarán were created for the Sevillian monastery Nuestra Señora de la Merced. The artist sketched images of old-time monks based on the physiognomy of his contemporary models. The surviving paintings characterize in a simplicity of composition. Each canvas shows an image of a monk clothed in a white frock. All the presented members of the order, with the exception of Saint Serapion, are pictured with a tome, which emphasizes the intellectual skills of the selected monk. The images of the Mercedarians, which decorated the walls of monastery rooms, were the reference point, as well as a model, of the monastic life for the generations of men who were taking the veil. Francisco de Zurbarán, with the use of two colours: a dark, almost black, background and a shining white, pictured the spiritual dimension of the images, which sublimated the idea of the monastic life.
Year
Volume
22
Pages
77-89
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
  • Brown J., Patronage and piety. Religious imagery in the art of Francisco de Zurbarán, [in:] Zurbarán, New York 1987, p. 25–37.
  • Delenda O., Francisco de Zurbarán 1598–1664, Madrid 2009.
  • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
  • Gudiol J., Gallego J., Zurbarán, 1598–1664. Biography and critical analysis. Catalogue of the works, New York 1977.
  • Sánchez Quevedo I., Zurbarán, Madrid 2000.
  • Witko A., Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku. Od wizji mistycznych do martwych natur, Kraków 2013.
  • Zurbarán, Museo del Prado 1988; Ministerio de Cultura, Banco Bilbao Vizcaya 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9b412e30-8299-43a2-8a99-d7845853ba51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.