PL EN


2015 | 4 | 2 | 147-154
Article title

ORGANIZATION AND WAREHOUSE MANAGEMENT IN DAIRY COOPERATIVE Y

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper, the organisation of warehousing and warehouse management in one of the leading Dairy Cooperatives in Poland, hereinafter referred to as “Dairy Cooperative Y” have been investigated. The selection of the Cooperative was made in a conscious and targeted manner. The main objective of the paper was to determine the role of warehouse management in the operation of an enterprise from the agribusiness sector. Data were collected on the basis of an interview with the employees of the enterprises. The data related to the year 2011. The indicator analysis shows that the warehouse management of the cooperative is quite good, and the company is a well-organised unit which successfully implements production and shipment plans and shows a high quality of customer support.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
147-154
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Department of Economics and Organisation of Enterprises, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
References
 • Blaik P. (1996) Logistyka, PWE, Warszawa, 69.
 • Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J. (2007) Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 312-322.
 • Dudziński Z. (2002) Vademecum gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 330.
 • Fijałkowski J. (1995) Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 137.
 • Fijałkowski J. (2003) Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 128-136.
 • Dudziński Z., Kizyn M. (2008) Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa, 14-18.
 • Klepacki B. (2008) Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu przedsiębiorstw agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, Warszawa, Poland.
 • Korzeń, Z. (2000) Inteligentne magazyny-logistyczne uwarunkowania integracji systemów, Polski Kongres Logistyczny. LOGISTICS, 201-214.
 • Logistyka (2009) D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak [red.], IliM, Poznań, 175.
 • Logistyka. Wybrane zagadnienia (2008) Wyd. SGGW, Warszawa, 19-25, 49-54.
 • Niemczyk A. (2008) Zapasy i magazynowanie. Tom II, Bibl. Logistyka, Poznań, 9.
 • Norma PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa.
 • Pfohl H-Chr. (1990) Logistiksysteme: Betriebswirtschaftliche Grundlagen, wyd. 4, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 44.
 • Rokicki T. (2012) Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, Logistyka 2/2012, CD nr 2, ILiM, Poznań, 971-982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9b413333-9d49-4f14-9f06-47cfa6cb31bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.