Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 52 | 3(209) | 371-384

Article title

Dogmatyka prawnicza a teoria schematów argumentacyjnych. Zarys kierunku badań

Content

Title variants

EN
Argumentation schemes in legal dogmatics. An outline of a direction of research

Conference

Siła argumentu: racja przekonanie, konsensus, 20-21 Listopad 2015, Wrocław

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostaje postawiona teza o przydatności teorii schematów argumentacyjnych do badań nad argumentacją dogmatyczno-prawną. Badania takie winny być prowadzone metodą bottom-up, poprzez analizę tekstów dogmatyczno-prawnych i rekonstrukcję argumentów tam stosowanych. Mając na uwadze wielkość dostępnego korpusu dokumentów oraz jego dostępność on line, badania te winny być prowadzone także z wykorzystaniem metod automatycznych. Rezultatem takich badań może być realistyczny obraz aktualnego stanu argumentacji dogmatyczno-prawnej w Polsce.
EN
The paper argues that theory of argumentation schemes may be fruitfully applied in the reserach on legal dogmatics. Such reserach should be conducted by means of a bottom-up method by analyzing legal-dogmatic texts and reconstructing argumentation schemes used therein. Taking into accouint the size of the available corpus and its online availability, such research should also be supported by automatic methods. Such research should result in a realistic picture of the contemporary state of Polish legal-dogmatic argumentation.

Year

Volume

52

Issue

Pages

371-384

Physical description

Dates

published
2016-07

Contributors

 • Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Alexy R., Peczenik A., 1990, The Concept of Coherence and Its Significance for Discursive Rationality, “Ratio Juris” 3: 130–147.
 • Araszkiewicz M., Koszowy M., 2016, Deontic Authority in Legal Argumentation: A Case Study, [w:] D. Mohamed, M. Lewiński (red.) Argumentation and Reasoned Action. Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon 2015, 1–19.
 • Gordon T., Walton D., 2006, The Carneades argumentation framework — using presumptions and exceptions to model critical questions, [w:] P.E. Dunne (red.), Proceedings of the First International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 06), 195–207.
 • Holocher J., 2009, „Pogląd dominujący” jako fi gura argumentacyjna. Aspekt teoretyczno- i dogmatycznoprawny, [w:] M. Araszkiewicz (red.), Z punktu widzenia teorii prawa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 97–112.
 • Leszczyński J., 2010, Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, Kraków: Jerzy Leszczyński and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • Łętowska E., 2016, Widzę i pochwalam co lepsze, lecz wybieram co gorsze, Głos w dyskusji o przyczynach i skutkach regresu dogmatyki prawa, [w:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 13–22.
 • Macagno F., Walton D., Sartor G., 2012, Argumentation Schemes for Statutory Interpretation, [w:] M. Araszkiewicz, M. Myška, T. Smejkalová, J. Šavelka, M. Škop (red.), Argumentation 2012. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Brno: Masaryk University, 61–76.
 • MacCormick N., Summers R. (red.), 1991, Interpreting Statutes, Darthmouth: Ashgate.
 • Peczenik A., 1966, Wartość naukowa dogmatyki prawa: praca z zakresu porównawczej metodologii nauki prawa, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: prace prawnicze Tom 26”, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Peczenik A., 2001, Dogmatyka prawa, sprawiedliwość, system, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 135–148.
 • Reed C., Walton D., 2001, Applications of Argumentation Schemes, OSSA Conference Archive. Paper 97, http://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1682&context=ossaarchive, [Dostęp online: 7.09.2016].
 • Safjan M., 2015, Komentarz do art. 448 kodeksu cywilnego, [w:] T. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449, Warszawa: C.H. Beck, Legalis.
 • Sarkowicz R., Stelmach J., 2001, Teoria prawa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stelmach J., Brożek B., 2006, Metody prawnicze, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Walton D., Reed C., Macagno F., 2008, Argumentation Schemes, Cambridge: Cambridge UP.
 • Walton D., Sartor G., Macagno F., 2016, An argumentation framework for contested cases of statutory interpretation, “Artificial Intelligence and Law”, 24/1: 51–91.
 • Winczorek J., 2014, Wzorce wykładni konstytucji w świetle analizy treści uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Stawecki, J. Winczorek, Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer Business, 387–460.
 • Wyner A., Mochales-Palau R., Moens F., Milward D., 2010, Approaches to Text Mining from Legal Cases, [w:] E. Francesconi, S. Montemagni, D. Tiscornia (red.), Semantic Processing of Legal Texts, Berlin: Springer-Verlag, 60–79.
 • Zieliński M., Ziembiński Z., 1988, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ziembiński Z., 1980, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b42eaf0-6491-4a26-bab9-1585e831f96c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.