Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 1 | 45-60

Article title

Funkcjonowanie systemu oświaty w okresie cywilizacji informacyjnej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opiniach licznych specjalistów spotkać można ocenę, iż Polska na przełomie XXi XXI wieku znalazła się w sytuacji, w jakiej zachodnie społeczeństwa były 100 lat wcze-śniej. Jesteśmy zatem świadkami zmian społecznych wynikających z odchodzenia od modelu społeczeństwa przemysłowego i zbliżania się ku zupełnie nowej cywilizacji naukowoinformacyjnej...

Keywords

Contributors

References

 • Auleytner J., Wymagania nowego uczenia się człowieka a kształcenie nauczycieli, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Warszawa-Poznań 1999.
 • Bogaj A., Kulturowe i cywilizacyjne determinanty reformy kształcenia ogólnego, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Warszawa 1999.
 • Bogaj A. System edukacji w Polsce na tle porównawczym (próba analizy, [w:] Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa 1997 (b).
 • Drogosz-Zabłocka E., Poszukiwanie relacji między przygotowaniem ogólnym a zawodowym, [w:] S. M. Kwiatkowski (red.): Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa 1998.
 • Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa 1997.
 • Faure E. i in., Uczyć się aby być. Tłum. Z. Zakrzewska, A. Mońka-Stanikowa (red.). Warszawa 1975.
 • Głowacki M., Zainteresowania i potrzeby w nauczaniu i uczeniu się fizyki, [w:] W. Błasiak (red.): Jak zwiększyć zainteresowania uczniów fizyką. Dylematy nauczania fizyki. Tom I. Kraków 1994.
 • Jadczak M., Alfabetyzm funkcjonalny Polaków, [w:] „Nowe w Szkole”. nr 5/98-99.
 • Kupisiewicz Cz., Kanon wykształcenia ogólnego. Próba porównawczego zastosowania kierunków i dylematów przebudowy, [w:] A. Bogaj (red.): Kanon kształcenia ogólnego. Warszawa 1995. (a)
 • Kupisiewicz Cz., Kierunki przebudowy szkolnictwa w krajach uprzemysłowionych. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1988, nr 3 / 4.
 • Kupisiewicz Cz., Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985.
 • Kwieciński Z., Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] J. Gnitecki, J. Rutkowiak (red.): Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Warszawa-Poznań 1999.
 • Mitter W., Formalna edukacja podstawowa w krajach uprzemysłowionych. Analiza porównawcza w perspektywie XXI wieku. Referat wygłoszony na konferencji Education for all. Warszawa 1993.
 • Pachociński R., Oświata XXI wieku „Kierunki Przeobrażeń”, Warszawa 1999.
 • Paszyński W., Sens i bezsens szkoły państwowej. „Nowa Szkoła” nr 4/1995.
 • Rabczuk W., Strategiczne cele edukacji w świetle raportu J. Delorsa i Białej Księgi Unii Europejskiej, [w:] A. Bogaj (red.): Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa 1997.
 • Suchodolski B., Nowoczesna treść i organizacja wykształcenia ogólnego. „Nowa Szkoła” nr 4/1958.
 • Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego. Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b43388d-1607-45d8-9230-b675aa2d2438
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.