Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 1(5) | 222-228

Article title

Dr Szymon Feldblum – krakowski adwokat, społecznik i syjonista

Content

Title variants

EN
Dr Szymon Feldblum – a lawyer from Krakow, social activist and a Zionist

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Krótki rys biograficzny poświęcony jednemu z najwybitniejszych krakowskich adwokatów okresu międzywojnia, wywodzącemu się z rodziny zasymilowanych polskich Żydów, Szymonowi Feldblumowi. Jego przodkowie walczyli w Powstaniu Styczniowym i należeli do asymilatorów. Szymon Feldblum przejął kancelarię po Ludwiku Szaleyu i prowadził ją przy ul. Św. Jana 3 do II wojny światowej. Był aktywnym działaczem ruchu syjonistycznego oraz B’nei B’rith. Jesienią 1939 r. z rodziną dotarł do Wilna. Dzięki pomocy konsula Japonii na Litwie Sempo Sugihary – który uratował kilka tysięcy polskich i litewskich Żydów – wyjechał do Moskwy a następnie do Palestyny. W utworzonym w 1948 r. państwie Izrael działał jako prawnik i organizator pomocy społecznej z ramienia rządu.
EN
A short biographical note devoted to Szymon Feldblum, one of the most prominent Krakow lawyers of the interwar period, coming from a family of assimilated Polish Jews. His ancestors fought in the January Uprising and belonged to assimilationists. Szymon Feldblum took over the office of Ludwik Szaley and ran it at St. John’s Street 3 to World War II. He was an active activist in the Zionist movement and B’nei B’rith. In the fall of 1939, he and his family arrived in Vilnius. Thanks to help of the Japanese consul in Lithuania, Sempo Sugihara – who had saved several thousand Polish and Lithuanian Jews – he left for Moscow and then for Palestine. In the state of Israel established in 1948, he acted as a lawyer and organizer of social assistance on behalf of the government.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b49499e-76cd-4487-8589-aaec99613649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.