Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 19-31

Article title

Proces reislamizacji państw Turkiestanu Zachodniego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony został jednemu z najbardziej intrygujących i fascynujących obszarów na kuli ziemskiej- Turkiestanowi Zachodniemu, od wieków uchodzącemu za pomost łączący Europę z Azją. Rozległe, niezamieszkane przestrzenie usiane tętniącymi życiem osadami spoczywające na złożach surowców energetycznych od wieków targane są sporami politycznymi, prowadzącymi do krwawych wojen między zamieszkującą je ludnością. Turkiestan Zachodni stanowi obecnie jedno z najważniejszych strategicznie miejsc na świecie. Wpływ na to ma wiele czynników, spośród których na pierwszy plan wysuwają się te o znaczeniu geopolitycznym oraz fakt, że negatywne procesy dokonujące się wregionie, mogą zachwiać międzynarodową strukturą bezpieczeństwa. Po dekonstrukcji Związku Radzieckiego, od 1991roku społeczeństwa zamieszkujące te terytoria przeżywają renesans islamu. Jednak podobnie jak w czasach radzieckich, tak i teraz religia jest brutalnie prześladowana w poszczególnych krajach tworzących Turkiestan Zachodni. Represje wobec religii, korupcja elit politycznych i skrajne ubóstwo ludności doprowadziły do powstania w państwach środkowoazjatyckich podatnego gruntu dla kształtowania zbrojnego fundamentalizmu islamskiego. Region przez długie lata marginalizowany w nauce o stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie, obecnie staje się areną niepojących procesów. Wydarzenia rozgrywające się w sercu azjatyckiego kontynentu mogę w przyszłości zachwiać międzynarodową architekturą bezpieczeństwa.

Keywords

Year

Volume

14

Pages

19-31

Physical description

Contributors

author

References

 • Falkowski M., Charakterystyka regionu Azji Centralnej [w:] B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.) Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, Lublin 2008, s. 35, 37-38.
 • Falkowski M., Lang W., 2014, Zakładnicy Moskwy, klienci Pekinu. Bezpieczeństwo w Azji Centralnej w dobie malejącej roli Zachodu, Prace OSW, Warszawa, s. 18-23.
 • Kłaczyński R., Sadowska E., 2013, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 10-11.
 • Lang J., 2013, Zbrojni radykałowie islamscy z Azji Centralnej, Warszawa, s. 8- 13.
 • Łabenda M., 2003, Hizb-ut-Tahrir, czyli Partia Wyzwolenia [w:] Parzymies A. (red.) Islam a terroryzm, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, s. 167-193.
 • Rashid A., 2003, Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, s. 19, 47, 55-60, 63.
 • Redo S., 2007, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 • Strachota K. 2011, Azja Centralna. Charakterystyka regionuw kontekście wyzwań migracyjnych, Warszawa, s. 61-65.
 • Zapaśnik S., 2006, „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 21-22, 6465, 67-68.
 • Włodek L., 2015, Kolonialna pępowina, Nowa Europa Wschodnia, Nr 3-4 (XL), s. 97.
 • O’Casey E., 2015, Central Asia’s Emerging Threat, New Eastern Europe, No 3-4 (XVII), s. 76.
 • E. Venmore-Rowland, ISIS: a shared headache for Central Asia and the West? <https://www.opendemocracy.net/od-russia/edward-venmorerowland/isisshared-headache-for-central-asia-and-west 21.07.2015>
 • Syria Calling: Radicalisation in Central Asia,2015, materiały International Crisis Group, Bruksela, s. 1-2, 5-7.
 • Islam na obszarze postradzieckim, 2003, Prace OSW, Warszawa, s. 8-9.
 • Islam w Azji Centralnej- zagrożenie czy szansa dla regionu?, 2002, Prace OSW, Warszawa, s. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b4d3aaf-b437-430e-8f34-1eafad9b1596
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.