Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1(18) | 58-77

Article title

Marki i produkty markowe branży spożywczej na ziemiach polskich w perspektywie historycznej

Content

Title variants

EN
Brands and branded grocery products in Poland from the historical perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesne marki są efektem kilkusetletniej ewolucji. Marki spożywcze, odmiennie niż marki towarów i przedmiotów trwałych, kształtowały swoją nazwę w oparciu o miejsce wytwarzania lub pochodzenia określonego produktu. Problemy z przechowywaniem i transportowaniem żywności powodowały, że produkty spożywcze wytwarzano w przeszłości przede wszystkim na potrzeby rynków lokalnych. Towary żywnościowe o wyjątkowych walorach smakowych sprowadzano z odległych regionów czy krajów. Ich odbiorcami w minionych wiekach byli przedstawiciele wyższych warstw społecznych. W drugiej części artykułu zwrócono uwagę na czynniki determinujące/określające kształtowanie się marek spożywczych na ziemiach polskich, tj. zmiany w technologii produkcji rolniczej, a także wzrost zapotrzebowania na przetworzoną żywność. Znaczący rozwój przemysłu spożywczego w Polsce przypadł na drugą połowę XX w. W praktyce do końca tego stulecia cechą charakterystyczną marek spożywczych była niska rozpoznawalność produktów i dominacja marek lokalnych. Słowa kluczowe: marki, historia marek, regionalne pochodzenie produktu, marki spożywcze, ewolucja marek spożywczych – marki spożywcze w gospodarce socjalistycznej.
EN
Modern brands are the result of centuries of evolution. Branded products were produced in the past epochs primarily for the needs of the richest social classes. The system of trademarks played an important role in shaping them. The article highlights the specificity of brands in the food industry. This industry is dominated by products manufactured for a local market, and consequently also brands with little market recognition. Due to problems with storage and distribution over long distances, brands of food products shaped their name primarily based on the place of production or the regional origin of the product. In the second part of the article, attention is drawn to those elements determining the formation of food brands in Poland, such as changes in agricultural production technology, as well as an increase in the demand for packaged and processed food. The significant development of the food industry in Poland took place in the second half of the 20th century.

Year

Issue

Pages

58-77

Physical description

Contributors

 • Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Barbasiewicz M., 2012, Ludzie interesu w przedwojennej Polsce. Przedsiębiorcy, filantropi. kapitaliści, PWN, Warszawa.
 • Bartyś J., 1978, Stan i potrzeby badań nad historią techniki i przemysłu spożywczego w Polsce, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 23(1).
 • Dohnalowa T., 1970, Wpływ rozwoju przemysłu spożywczego w Wielkopolsce na wzrost i strukturę przewozów towarowych w II p. XIX wieku [w:] Rozwój przemysłu rolno--spożywczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (materiały z sesji naukowej), Poznań.
 • Dygas M., 2019, Perły, perełki Rzeczypospolitej. Prekursorzy, przedsiębiorcy, patrioci, Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Warszawa.
 • Herbaczyński W., 1983, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich, Warszawa.
 • http://superbrands.pl/wp-content/uploads/2014/03/2010_Lajkonik.pdf
 • http://superbrands.pl/wp-content/uploads/2014/03/Winiary.pdf
 • Kaczmarek T., 1994, Księga piw i browarów polskich, Wydawnictwo BC, Warszawa.
 • Kamosiński S., 2014, Marka produktów w okresie transformacji gospodarki polskiej. Analiza empiryczna, „Studia z zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, t. VI, Bydgoszcz.
 • Kawalla I., 2014, Udział Żydów w handlu towarowym Krakowa w latach 1918–1939 [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Łódź.
 • Kawalla I., 2017, Kupując oczami. Reklama w przedwojennym Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków.
 • Keller D., 2012, Kolej żelazna a przemysł na ziemiach polskich – próba wskazania wzajemnych wpływów na wybranych przykładach [w:] Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław.
 • Kienzler I., 2014, Dwudziestolecie międzywojenne, t. 48: Kultowe marki, Warszawa.
 • Kienzler I., 2017, Kronika PRL-u 1944–1989, t. 40: Kultowe marki PRL-u, Warszawa.
 • Kostrzewski L., Miączyński P., 2015, Fortuna po polsku. Dylematy rynku i pieniądza w wielkim stylu, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa.
 • Kędzierski, 2018, Pewex. Od sklepu państwowego z okresu PRL po współczesny sklep internetowy [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. S. Kamosiński, R. Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.
 • Kępiński M., 1977, Ochrona znaków towarowych w wybranych systemach prawnych, Poznań–Bydgoszcz.
 • Leitgeber S., 1994, Poznańskie impresje, Poznań.
 • Majcher-Ociesa E., 2013, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918–1939, UJK, Kielce.
 • Majcher-Ociesa E., 2019, Interwencjonizm państwowy w przemyśle Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1930–1939, Kielce.
 • Mrugalska-Banaszak M., 2008, Śledztwo w sprawie króla smalcu: życie codzienne rodziny Jezierskich w Poznaniu na początku XX wieku, Poznań.
 • O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, 2018, red. S. Kamosiński, R. Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.
 • Ochinowski T., 2013, Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji, Wydawnictwo Naukowe, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 • Olins W., 2009, O marce. Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 • Pacanowska R., 2016, Marki krajowe i marki globalne na polskim rynku butelkowanych wód mineralnych [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016.
 • Pacanowska R., 2017, Marki i produkty markowe w gospodarce (nie tylko) wolnorynkowej [w:] Gospodarka wolnorynkowa. Doświadczenia przeszłości i wskazania na przyszłość, red. S. Kamosiński, J. Laskowska, Bydgoszcz.
 • Pacanowska R., 2018, Ochrona znaków towarowych na ziemiach polskich w początkach XX wieku: między ideą a praktyką [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław.
 • Pacanowska R., Kamosiński K., 2018, Produkt. Marka. Konsument. Uwagi wprowadzające [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. S. Kamosiński, R. Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.
 • Poczet polskich przedsiębiorców. od Piastów do 1939 roku, MAGAM, Biblioteka WEI, Warszawa 2018.
 • Przemysł spożywczy w Polsce. Nowa ścieżka rozwoju, 2017, PWN, Warszawa.
 • Rozwój przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (materiały z sesji naukowej), Poznań 1970.
 • Szymańska M., 2018, W stronę „nowej tradycji”, czyli o „koronkowych” wypiekach w Raciborskiem [w:] Tradycja a współczesność – badania naukowe, red. E. Chodźko, M. Maciąg, Tygiel, Lublin.
 • Strojny A., 2009, Browary w Polsce, Hachette Polska, Warszawa.
 • Tarasewicz K., 2001, Przygody z kawą i herbatą, Warszawa.
 • Tarasewicz K, 2013, Zapach świeżej kawy, PWN.
 • Tradycja a współczesność – badania naukowe, red. E. Chodźko, M. Maciąg, Tygiel, Lublin 2018.
 • Wendland E., 2014, Kawa, herbata i czekolada. Nowe napoje w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej i ich wpływ na życie codzienne, Wydawnictwo Duet, Łysomice.
 • Zalesko M., 2007, Rynek rolny w gopodarce PRL – instytucjonalne aspekty funkcjonowania [w:] Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944–1989), red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław.
 • Żerelik R., 2012, Przemysł w majątkach ziemskich Dolnego Śląska do 1945 roku (na przykładzie majątków rodziny von Loesch) [w:] Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b4e5010-9dd0-4cd0-82a6-94a11026cd8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.