Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 3 | 34-36

Article title

Toksyna botulinowa typu A – zastosowanie w medycynie estetycznej

Content

Title variants

EN
Botulinum toxin type A - the application in Aesthetic Medicine

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Starzenie się ludzkiego ciała jest nieuniknionym, postępującym procesem. Do tej pory nikomu nie udało się znaleźć recepty na wieczną młodość. Medycyna od wieków stara się znaleźć środek, który, choć w pewnym stopniu, pozwoliłby zatrzymać młodość. Jedna z najnowszych substancji stosowanych w zabiegach medycyny estetycznej to toksyna botulinowa typu A. Jest ona pozyskiwana z bakterii Clostridium Botulinumi używana przede wszystkim do redukcji zmarszczek mimicznych zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. W 1822 roku po raz pierwszy zainteresowano się jej neurologicznymi efektami na skutek licznych zatruć produktami mięsnymi. Jest jak dotąd uważana za metodę bezpiecznego oraz skutecznego zapobiegania pogłębianiu się zmarszczek. Innym praktycznym wskazaniem do jej użycia jest nadmierna potliwość pach, dłoni oraz stóp. Efekt osiągnięty dzięki zastosowanym zabiegom jest spektakularny i utrzymuje się od 4 do 6 miesięcy. Oczywiście przed wykonaniem zabiegu lekarz powinien wykluczyć szereg przeciwwskazań, aby nie doszło do powikłań. Należą do nich między innymi: opadanie powiek, obniżenia brwi lub nadmierne uniesienie brwi. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich i dopuszczalnych dawek komplikacje występują dość rzadko. Z pewnością w najbliższym czasie pojawi się wiele zmodyfikowanych neurotoksyn, których zastosowanie zmniejszy ewentualne ryzyko skutków ubocznych oraz zapewni dłuższe działanie.
EN
Abstract: Aging of the human body is an unavoidable and progressive process. So far no one has managed to find a recipe for eternal youth. For ages medicine has been trying to find a happy medium, which could help to keep youth in a measure. Botulinum toxin type A, for some time has become the most popular treatment used in aesthetic medicine. It is derived from the bacteria Clostridium Botulinumand used to reduce mimic lines in both women and men. For the first time in 1822 people became interested of its neurological effects because of the number of meat product poisonings. It is so far considered to be a safe and effective method of wrinkle deepening prevention. Another indication is hyperhidrosis of the armpits, palms of the hands and feet. The effect is spectacular and is maintained for 4-6 months. Certainly, before any treatment the medicine doctor should exclude any of contraindications to avoid complications such as dropping eyelids, excessive eyebrows lower-ing and excessive lifting of the eyebrows. However, using appropriate and acceptable doses, complications are quite rare. Certainly, in the nearest future a number of modified neurotoxins to reduce side effects or maintain longer effects of the treatment will appear.

Journal

Year

Issue

3

Pages

34-36

Physical description

Dates

accepted
2013-07-05

Contributors

 • Instytut Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Instytut Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

References

 • Steuden S. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN; 2012: 32-35.
 • Mamcarz B. Prandecka D. Medycyna estetyczna w praktyce. Warszawa: Medical Education; 2010: 17-22.
 • Coleman Moriarty K. Zastosowanie toksyny botulinowej w za-biegach odmładzania skóry twarzy.Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner; 2005.
 • Car H. Bienias K. Koprowicz T. Różnice w preparatach toksyny botulinowej typu A stosowanych w dermatologii estetycznej. Dermatol Estet 2012; 4(81): 222-227.
 • Hexsel C. Hexsel D. Porto MD. Schilling J. Siega C. Toksyna botulinowa typu A w starzeniu się skóry twarzy oraz w innych zastosowaniach w celach estetycznych. Dermatol Kosmetol Prakt 2011; 2 (22): 34-40.
 • Hexsel C. Hexsel D. Surgery of the skin-procedural dermatology. 2nd ed. United Kingdom: Elsevier; 2010: 433-446.
 • Doft M A. Hardy KL.Ascherman J A. Treatment of hyperhidrosis with botulinum toxin. Aesthetic Surg J2012; 32: 238-244.
 • Huang W. Foster J.Rogachefsky A. Pharmacology botulinum toxin. J Am Acad Dermatol 2000; 43: 249-259.
 • Matilde M. Spo´sito M. New Indications for BotulinumToxinType A in Treating Facial Wrinkles of the Mouth and Neck. Aesthetic Plast Surg 2002; 26: 89-98.
 • Manuel A. Sarrabayrouse M. Indications and Limitations for theUse of Botulinum Toxin for the Treatment of Facial Wrinkles. Aesthetic Plast Surg 2002; 26: 233-238.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b50e735-637c-4a7c-91bd-9adf6aba0f47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.