Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 45 | 11-12(536-537) | 34-39

Article title

ORGANIZACJE MUZUŁMAŃSKIE W EUROPIE: POMOC UCHODŹCOM I IMIGRANTOM W CZASIE KRYZYSU UCHODŹCZEGO 2015+

Selected contents from this journal

Title variants

MUSLIM ORGANIZATIONS IN EUROPE: HELPING REFUGEES AND IMMIGRANTS DURING THE 2015+ REFUGEE CRISIS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzys uchodźczy 2015+ okazał się testem dla społeczeństw europejskich, które musiały zdecydować, czy wybiorą pomoc uchodźcom, czy też odgrodzą się od nich murem niechęci. Choć reakcje Europejczyków były zróżnicowane, wiele osób, instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowało się w pomoc przybyszom, tak bieżącą, jak i długofalową. Celem artykułu jest przyjrzenie się, czy i w jakim zakresie w pomoc uchodźcom i migrantom zaangażowały się funkcjonujące w kilku państwach europejskich organizacje muzułmańskie. Wybrałyśmy pięć państw Unii Europejskiej: Austrię, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy, w których muzułmanie stanowią około 5% populacji (więcej niż średnia dla Europy). Państwa te są zaangażowane w kryzys uchodźczy na różne sposoby: jako państwa tranzytowe (Włochy, Austria) lub docelowe (Francja, Niemcy, Wielka Brytania). Artykuł zawiera trzy części. W pierwszej krótko omówione zostały religijne uwarunkowania działalności dobroczynnej w islamie, w tym zwłaszcza pomocy uchodźcom. Część druga nakreśla kryzys uchodźczy w Europie ze szczególnym uwzględnieniem analizowanych państw, a część trzecia poświęcona jest mapowaniu organizacji muzułmańskich działających w tych państwach oraz ich działalności w kontekście kryzysu uchodźczego. Artykuł zamyka część zawierająca wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
The refugee crisis 2015+ has proved to be a test for all actors engaged, including the EU institutions, politicians, various kinds of organizations, as well as the European societies. They are now facing a dilemma, whether to accept and welcome the refugees knocking on our doors or to lock ourselves inside the fortress Europe. The article looks into the unexplored subject of Muslim civic engagement in helping refugees in five European countries: Austria, France, Germany, Italy, and the United Kingdom. All those countries have considerable Muslim populations, sometimes of long provenience and traditions, giving grounds for the existence of Muslim non-governmental organisations. All are involved in the European refugee crisis in a different way: Italy deals with migrants as the border country, while Austria is a transit country through which they head for France, Germany and the UK. The aim of the article is to find out whether at all and to what extent have the Muslim organisations operating in European countries been involved in helping refugees and migrants since 2015. In the first part we show how the Muslim theology places help to refugees and present the European refugee crisis in numbers, taking into account the growth of Muslim population on the continent. Then we map active Muslim organisations given the scale of their activities in third countries, at home, in the process of acculturation and engagement in advocacy.

Keywords

Year

Volume

45

Pages

34-39

Physical description

Contributors

References

 • Austin H. (2013), Muslims give more to charity than others, UK poll says, NBS News, http://www.nbcnews.com/news/other/muslims-give-more-charity-others-uk-poll-says-f6C10703224 [dostęp 9.08.2018].
 • Barzegar A., El Karhill N. (2017), The Muslim Humanitarian Sector. A Review for Policy Makers and NGO Practictioners, Georgia State University, s. 12–13.
 • Borchgrevink K. (2017), NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts, „Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, s. 1.
 • CIA (2018), The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ [dostęp 9.08.2018].
 • Danecki J. (1997), Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, s. 143.
 • Diamant J., Starr K. (2018), Western Europeans vary in their nationalist, anti-immigrant and anti-religious minority attitudes, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/06/19/western-europeans-vary-in-their-nationalist-anti-immigrant-and-anti-religious-minority-attitudes/ [dostęp 9.08.2018].
 • Dunai M. (2017), Hungary builds new high-tech border fence – with few migrants in sight, https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-fence/hungary-builds-new-high-tech-border-fence-with-few-migrants-in-sight-idUSKBN1692MH [dostęp 9.08.2018].
 • Fontanari E., Ambrosini M. (2018), Into the Interstices: Everyday Practices of Refugees and their supporters in Europe’s Migration ‘Crisis’, “Sociology”, nr 52(3), s. 587–603.
 • Frontex (2018), Migratory Routes, https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-mediterranean-route/ [dostęp 9.08.2018].
 • Górak-Sosnowska K. (2009), Organizacje pozarządowe w świecie arabskim. Nowy aktor społeczny, „Bliski Wschód”, s. 140–152.
 • Khafagy R. (2018), Citizens vs. Refugees: Concepts and Applications of Islamic Solidarity in Turkey and the UK, Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin.
 • Komisja Europejska (2018a), EU Budget for the Future: Securing the EU's External Border, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-securing-external-borders_en.pdf [dostęp 9.08.2018].
 • Komisja Europejska (2018b), EU-Turkey Statement: Two years on, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf [dostęp 9.08.2018].
 • Kroessin M. (2007), Mapping UK Muslim Development NGOs, Working Paper, 30-2007, International Development Department, University of Birmingham, s. 4–18.
 • Lahusen C., Kousis M., Zschache U., Loukakis A., European Solidarity in times of crisis: Comparing Transnational Activism of Civic Organisations in Germany and Greece, „Österreichische Zeitschrift für Soziologie”, No. 43(1), s. 173–197.
 • Lundgren L. (2018), A Diversity of Roles: The Actions Taken by Religious Communities in Sweden during the „Refugee Crisis” in 2015, Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin.
 • Nielsen N. (2018), European Commission wants 10,000 border guards, https://euobserver.com/justice/141731.
 • OECD (2016), Development aid in 2015 continues to grow despite costs for in-donor refugees, s. 5, http://www.oecd.org/dac/stats/ODA-2015-detailed-summary.pdf [dostęp 9.08.2018].
 • Pew Research Center (2011), The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010–2030, file:///C:/Users/Monika/AppData/Roaming/Zotero/Zotero/Profiles/jnsipswp.default/zotero/storage/95VQD3HD/the-future-of-the-global-muslim-population.html [dostęp 9.08.2018].
 • Pew Research Center (2012), The world’s Muslims. Unity and diversity, http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-2-religious-commitment/ [dostęp 9.08.2018].
 • Pew Research Center (2017), Europe’s Growing Muslim Population, http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ [dostęp 9.08.2018].
 • Shakir A., Topalovic S. (2016), Flüchtlinge und Integration. Welchen Beitrag können Musliminnen und Muslime leisten?, w: Heyse V., Erpenbeck J., Ortmann S., red., Intelligente Integration von Flüchtlingen und Migranten, Waxman, s. 93.
 • Yang A., Saffer A. (2018), NGOs’ Advocacy in the 2015 Refugee Crisis: A Study of Agenda Building in the Digital Age, „American Behavioral Scientist”, No. 62(4), s. 421–439.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b56312c-fa20-4d3c-876d-8168dd5a3bf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.