Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 39-71

Article title

Global digital genre-communication forms in the process of flow to local Polish memosphere: the case of Facebook art memes

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

We analysed the mechanisms generating specific genres in the digital network and described the phenomena which result in shaping new forms of modern communication genres. New digital genre-communication forms are exemplified by Facebook “art memes”, which should be studied from two perspectives: literary research and social studies. The art of painting remediated in digital forms of so-called “memes” illustrates the global flow from the Western centre to the Eastern semi-peripheries of digitalizing Euro-Atlantic civilization. We applied analytical framework consisting of six criteria: sender, recipient, message, code, context and contact. Our conclusion is that the process of global-local flow, as exemplified by Facebook art memes, results in local enrichment of the global medium and content.

Contributors

 • Polish Academy of Sciences: Institute of Literary Research
 • Institute of Philosophy and Sociology, The Maria Grzegorzewska University

References

 • Bachtin, M. (1986). Estetyka twórczości słownej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Balbus, S., Hejmej, A., Niedźwiedź, J. (2004). Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas".
 • Balbus, S. (2000). Zagłada gatunków. In: W. Bolecki, I. Opacki (ed.), Genologia dzisiaj. Katowice:Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Balbus, S. (2007). Zagłada gatunków. In: R. Cudak, D. Ostaszewska (ed.), Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Balcerzan, E. (1999). Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia. In: J. Koziecki (ed.), Humanistyka przełomu wieków. Warszawa: ŻAK Wydawnictwo Akademickie.
 • Balcerzan, E. (2000). W stronę genologii multimedialnej. In: W. Bolecki, I. Opacki (ed.), Genologia dzisiaj. Katowice:Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Balcerzan, E. (2007). W stronę genologii multimedialnej. In: R. Cudak, D. Ostaszewska (ed.), Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barańczak, S. (1990). Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Kraków: Znak.
 • Beaty, B. (2012). Comics versus Art. Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division
 • Bolecki, W. (2007). O gatunkach to i owo. In: R. Cudak, D. Ostaszewska (ed.), Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bolter, J., Grusin, R. (2000). Remediation: understanding new media. Cambridge: The MIT Press.
 • Boyd, D. (2006). A Blogger’s Blog: Exploring the Definition of a Medium. Reconstruction, 6 (4). Retrieved from: http://www.danah.org/papers/ABloggersBlog.pdf
 • Cudak, R. (2007). Rzut oka na polską genologię literacką. In: R. Cudak, D. Ostaszewska (ed.), Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cywińska-Milonas, M. (2002). Blogi (ujęcie psychologiczne). In: P. Marecki, Liternet. Literatura i internet. Kraków: Rabid.
 • Dawkins, R. (1996). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Gajda, S. (2001). Gatunkowe wzorce wypowiedzi. In: J.Bartmiński (ed.), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo UMCS Lublin.
 • Chen, C. (2012). The Creation and Meaning of Internet Memes in 4Chan: Popular Internet Culture in the Age of Online Digital Reproduction. Retrieved from: http://www.yale.edu/habitus/habitus_design_6.625_%283%29.pdf#page=6.
 • Gill A., Nowson S., Oberlander J. (2009). What Are They Blogging About? Personality, Topic and Motivation in Blogs. In: Proceedings of the Third International ICWSM Conference, San Jose: The AAAI Press.
 • Giltrow, J. (2001). Meta-Genre. In: R. Coe, L. Lingard, T. Teslenko (ed.), The Rhetoric and Ideology of Genre: Strategies for Stability and Change. Cresskill: Hampton Pr.
 • Grochowski, G. (2000). Hybrydy tekstowe. Literackość i jej pogranicza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Grzenia, J. (2006). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gumkowska, A., Maryl, M., Toczyski, P. (2009). Blog to...blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. In: A. Gumkowska (ed.), Tekst (w) sieci t. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. Warszawa:Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gumkowska, A. (2009). Tekst(w)sieci. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gumkowska, A., Toczyski, P. (2016). New digital genre communication forms as an area. Revealing digital competences. In: Ł. Jonak, N. Juchniewicz, R. Włoch (eds.), Digital Ecosystems. Society in the Digital Age. (pp. 17-32). Warszawa: University of Warsaw.
 • Hare, P., Jones, D., Blackledge G. (2007). Understanding social enterprise: a case study of the childcare sector in Scotland. Social Enterprise Journal, Vol. 3 Iss: 1, pp. 113 - 125.
 • Hatalska, N. (2013). Fanpage Natalii Hatalskiej Hatalska.com. Retrieved from: https://www.facebook.com/hatalska.com/posts/10151324970862409.
 • Hopfinger, M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Sic!
 • Juza M. (2013), Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, Studia Medioznawcze, 4 (55).
 • Kamińska M. (2011). Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań: Galeria Miejska Arsenał.
 • Klimowicz J. (2014). Sztuczne Fiołki: mam w sobie duże pokłady wściekłości. Retrieved from: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35235,15498803,Sztuczne_Fiolki__Mam_w_sobie_duze_poklady_wscieklosci.html
 • Knobel, M., Lankshear C. (2007). A new literacies sampler. Nowy Jork: Peter Lang Publishing Inc.
 • Kołowiecki W. (2012). Memy internetowe jako nowy język Internetu. In: Kultura i Historia, nr 21Retrieved from: [online] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637.
 • Laurent, J. (1999). A Note on the Origin of ‘Memes’/‘Mnemes’. Journal of Memetics - Evolutionary
 • Models of Information Transmission, nr 3, pp. 20-21. Retrieved from: http://cfpm.org/jom-emit/1999/vol3/laurent_j.html.
 • Lejeune, P. (2001). Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas".
 • Łagodzka, D. (2012). Sztuczne Fiołki, Sroka i koty, Retrieved from: http://niezla-sztuka.blogspot.com/2012/12/sztuczne-fioki-sroka-i-koty.html
 • Marecki, P. (2003). Liternet.pl. Kraków: Rabid.
 • Maryl, M. (2010). Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich. Pamiętnik Literacki, 2 (101), pp. 157-178.
 • McLuhan, M., Lapham, L. (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: The MIT Press.
 • Milewski, J., Toczyski, P. (2009). Jak badaliśmy? Metodologia i przebieg badania. [in:] K. Krejtz (ed.), P. Toczyski (proj. coord.), J. Milewski (tech. coord.). Diagnoza Internetu 2009, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nycz, R. (1995). Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 • Oakley, A. (1972). Sex, Gender and Society. London: Temple Smith.
 • Okopień-Sławińska A. (1987). Relacje osobowe w literackiej komunikacji. In: H.Markiewicz, Problemy teorii literatury, t. II. Wrocław: Ossolineum
 • Piersiak, T. (2013). Kuria częstochowska "aresztuje" "Sztuczne Fiołki". Bo były telefony. Retrieved from: http://wyborcza.pl/1,76842,14651166,Kuria_czestochowska__aresztuje___Sztuczne_Fiolki__.html
 • Sarzyński P. (2012). PASZPORTY 2012. Nominacje w kategorii SZTUKI WIZUALNE. Retrieved from: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/paszporty/1532733,1,paszporty-2012-nominacje-w-kategorii-sztuki-wizualne.read
 • Semon, R. (1909). Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalempfindungen. Leipzig: W. Engelmann.
 • Shifman, L. (2013). Memes in Digital Culture. Cambridge: MIT Press.
 • Shifman, L. (2013). Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker.
 • Journal of Computer--Mediated Communication, nr 18, pp. 362-377. Retrieved from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.201111/jcc4.12013/full
 • Skwarczyńska, S. (1932). Szkice z zakresu teorii literatury. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Skwarczyńska, S. (1966). Teoria badań literackich za granicą: antologia. T. 1, Romantyzm i pozytywizm. Cz. 2, Kierunki pozytywistyczne, krytyka subiektywna i kierunki postpozytywistyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Jurewicz, O. (ed., 2001). Słownik Grecko-Polski. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Szczęsna, E. (2007). Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szyłak, J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa językowa i ikoniczna. Warszawa: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Szyłak, J. (2013). Komiks w szponach miernoty: rozprawy i szkice. Warszawa: Timof i Cisi Wspólnicy.
 • Tengowska, M. (2013). Sztuczne fiołki: narzekanie na swój kraj to także forma patriotyzmu. Retrieved from: http://wiadomosci.onet.pl/prasa/sztuczne-fiolki-narzekanie-na-swoj-kraj-to-takze-forma-patriotyzmu/j6td4
 • Toczyski, P., Kustra, A., Rzeźnik, J., Gerszewska, M., Wilmowska, I., Borys, Ł. (2012). WorldInternet Project. Poland 2012. Warsaw: Agora S.A. & TP Group.
 • Toeplitz, T. (1985). Sztuka komiksu. Warszawa: Czytelnik.
 • Trammell, K., Tarkowski, A., Hofmokl, J., Sappy, A. (2006). Rzeczpospolita blogów: Examining Polish bloggers through content analysis. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(3), pp. 702-722.
 • Wallis, M. (1983). Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Więckiewicz, M. (2012). Blog w perspektywie multimedialnej. Toruń:Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Witosz, B. (2002). Gatunek-sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. In: W.
 • Bolecki, R. Nycz (ed.), Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Winer, D. (2004). The history of weblogs. Weblogs.com. Retrieved from: from http://newhome.weblogs.com/historyOfWeblogs
 • Wójcik, A., Dryll E. (2008). Formalna analiza języka blogów – prezentacja metody. In: B. Janusz,
 • K. Gdowska, B. de Barbaro (ed.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b5b7b5c-557a-418e-a971-cd63b87f5dcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.