Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1(37) | 113-128

Article title

Charakterystyka wybranych strategii opcyjnych

Title variants

EN
Characteristics of Selected Option Strategies

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A dynamic development of the option market on the one hand and finance engineering on the other, have opened the way to construction of a lot of option strategies aiming at hedging, speculations or arbitrage. The article discusses the option strategies that are most frequently used by investors. Among them there are the simplest strategies consisting in buying and selling of uncovered options as well as more advanced complex ones. These include covered strategies and spread and combination constructions, addressed first of all to experienced investors. When characterizing particular strategies special attention is paid to the following questions: in what way and when a given construction should be used, and what are the consequences of using it. The article presents both directed strategies, that is ones aiming at a change of the underlying instrument, exemplified by the bull and bear spread, and strategies based on volatility of the given instrument, like the butterfly spread.

Contributors

 • Katedra Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL

References

 • Anczok W., Opcje - nowe doświadczenia i możliwości, „Rynek Terminowy” 2003, nr 4, s. 21-23.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2003.
 • Fierla A., Opcje na akcje, Warszawa: Difin 2004.
 • Fierla A., Opcje na akcje. Przewodnik dla inwestorów, Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2004.
 • Ford D., Opcje giełdowe: metody i strategie, tł. P. Kazimierski, Warszawa: K. E. Liber 1997.
 • Gaworecki K., Podstawowe strategie opcyjne typu spread, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2007, nr 1, http://www.mrf.pl.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, tł. P. Dąbrowski, J. Sobkowiak, Warszawa: WIG-Press 1999.
 • Instrumenty pochodne. Wprowadzenie, oprać. Zespół Reutera, tł. M. Ferlak, Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2001.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • Kobak P., Opcje: podstawy, w: „Instrumenty pochodne”. Sympozjum Matematyki Finansowej, Uniwersytet Jagielloński, 10-12 kwietnia 1997, Kraków: Universitas 1997, s. 47-64.
 • Kobak P., Elementy inżynierii finansowej, w: „Instrumenty pochodne”. Sympozjum Matematyki Finansowej, Uniwersytet Jagielloński, 10-12 kwietnia 1997, Kraków: Universitas 1997, s. 107-126.
 • Mejszutowicz K., Strategia short strangle na WIG20, „Rynek Terminowy” 2004, nr 3, s. 31-33.
 • Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, Warszawa: CeDeWu 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b5d8343-0729-4403-8a6c-f3490bd2e34f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.