PL EN


2013 | 2 | 1 | 370-382
Article title

Umiędzynarodowienie banków chińskich na przykładzie ICBC

Content
Title variants
EN
Internationalization of Chinese banks on the example of ICBC
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano proces i cechy umiędzynarodowienia naj-większego chińskiego banku komercyjnego, Industrial and Commercial Bank of China na tle rozwoju i specyfiki własnościowej sektora bankowego w Chinach. Przedstawiono istotę i motywy umiędzynarodowienia banków, wpływ wejścia na giełdę na ich konkurencyjność oraz ekspansję ICBC na rynkach międzyna-rodowych
Keywords
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
370-382
Physical description
Contributors
 • DR, adiunkt, Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot 81-824, ul. Armii Krajowej 119/121, tel. 58 523-14-28., m.markiewicz@ug.edu.pl
References
 • 1. Allen F., Qian J., Shan S. C., Zhao M. (2012), The IPO of Industrial and Commercial Bank of China and the Chinese Model of Privatizing Large Financial Institutions, Wharton Financial Institutions Center, Working Paper No. 12-03.
 • 2. Bevan A. A., Estrin S. (2000), The determinants of foreign direct investment in transition countries, William Davidson Institute, Working Paper, nr 342.
 • 3. China Daily (2008), ICBC holds $152 m of Lehman's bonds, www.chinadaily.com.cn (17.09.2008), dostęp dnia 22.01.2012.
 • 4. Claeys S., Hainz C. (2006), Foreign banks in Eastern Europe: mode of entry and effects on bank interest rates, w: Financial development, integration and stability. Evidence from Central, Eastern and South-Eastern Europe, K. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Rittberger-Grunwald (ed.), Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 • 5. Financial Stability Report 2012, People‘s Republic of China, http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/english/upload/File/ChinaFinancialStabilityReport.pdf, dostęp dnia 28.02.2013.
 • 6. Fungáčová Z., Korhonen I. (2011), Like China, the Chinese banking sector is in a class of its own, Bank of Finland, Discussion Paper, nr 32.
 • 7. Hasan I., Xie R., (2012), A note on foreignbank entry and bank corpo-rate governance in China, Bank of Finland, Discussion Paper, nr 8.
 • 8. Heffernan S. (2007), Noowczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. ICBC (2013a), http://www.icbc-ltd.com, dostęp 22.02.-15.03.2013.
 • 10. ICBC (2013b), ICBC Approved as RMB Clearing Bank in Singapore, dostęp dnia 17.02.2013.
 • 11. Mehta D., Fung H. H. (2004), International bank management, Black-well Publishing.
 • 12. Miklaszewska E. (2003), Formułowanie strategii na konkurencyjnym rynku bankowym, w: Bankowość wobec procesów globalizacji. Pawło-wicz L., Wierzba R. (red.), Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata.
 • 13. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2000), Global and transnational business, strategy and management, John Wiley&Sons, Chichester.
 • 14. Ślązak E., Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku (2007), w: Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa.
 • 15. Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com, dostęp 29.01.2013
 • 16. Wengel J. T. (1995), International Trade in Banking Service, „Journal of International Money and Finance” nr 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9b6fa7e1-9b5e-4969-941f-442ad75a04db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.