Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 495 | 146-157

Article title

Najnowsze tendencje w europejskim i polskim prawie telekomunikacyjnym: wyzwanie dla nauki i praktyki

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Sektor telekomunikacyjny, jako mocno innowacyjny, podlega nieustannym zmianom legislacyjnym i regulacyjnym, dostosowującym przepisy prawa telekomunikacyjnego oraz praktykę ich stosowania do stale rozwijającego się środowiska technologicznego. W artykule wskazano zmiany, jakim ostatnio poddany został sektor telekomunikacyjny w prawie europejskim, oraz omówiono zakres obecnie trwających prac nowelizujących aktualny unijny pakiet regulacyjny dla telekomunikacji. Omówiono również niedociągnięcia polskiego sektora telekomunikacyjnego charakteryzującego się relatywnie niskim poziomem wdrażania unijnego pakietu regulacyjnego dla telekomunikacji. Autorzy artykułu, na tle omawiania nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wskazują na konieczność intensywnego nadrabiania zapóźnienia technologicznego, zapóźnienia w upowszechnianiu nowych technologii oraz zintensyfikowania implementacji unijnego pakietu regulacyjnego dla telekomunikacji.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b7b27b4-3b83-4858-8839-4539baaa5c99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.