Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 (R. XIII) | 3(53) | 9 - 21

Article title

Pedagogika społeczna w świecie nieprzyjaznych doktryn i praktyk politycznych

Authors

Title variants

EN
Social pedagogy in the world of hostile political doctrines and practices

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pedagogika społeczna to świat wartości i pragmatyka służby człowiekowi. Doktryny polityczne to świat socjotechniki władzy nakierowanej na utrwalanie jej autonomii, skuteczności i niezależności. Na styku tych antagonistycznych światów rodzi się i stale istnieje konflikt, w którym społeczeństwo jest stroną słabszą, stroną bez szans. Jedyną jej „bronią” jest „społeczeństwo obywatelskie” – fenomen życia zbiorowego, oparty na idei wspólnoty i służby. Na idei budowania świata wedle reguł lokalnych, przy respektowaniu wartości uniwersalnych dla realizowania ogólnoludzkich wartości humanizmu i sprawiedliwości społecznej.
EN
The world of social pedagogy is comprised of the values and pragmatics of serving one’s fellow man. The world of political doctrines comprises social engineering, through which the autonomy, efficiency and independence of those in power is maintained. At the junction where this two antagonistic worlds meet, an ongoing conflict comes to life, where society remains the weaker side, the side that has no chance. The only ‘weapon’ available is the ‘civic society’ – the phenomenon of collective living, based on the ideals of community and servitude; the ideals of building a world in accordance with local rules, with respect for universal values and for the implementation of collective values of humanism and social justice.

Issue

Pages

9 - 21

Physical description

Dates

published
2014-10-30

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

References

 • Bauman Z. (2006), Społeczeństwo w stanie oblężenia, przeł. J. Margański, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 • Fukuyama F. (2004), Koniec człowieka, przeł. B. Pietrzyk, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Król M. (2012), Europa w obliczu końca, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.
 • Mayor F. (2001), Przyszłość świata, przeł. Zespół, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Modzelewski K. (2013), Zajeździmy kobyłę historii, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 • Piketty T. (2013), La capital au XXIe, siècle, Éditions du Semil, Paris.
 • Stiglitz J. (2007), Wizje sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.
 • Wielgosz P. (red.), Koniec Europy jaką znamy, przeł. Zespół, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Wilkinson R., Pickett K. (2011), Duch równości, przeł. P. Listwan, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 • Pilch T., Sosnowski T. (red.) (2013), Zagrożenie człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-672X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b859803-13b6-40a0-9466-048d98264322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.