PL EN


2013 | 5 | 81-94
Article title

The history of philosophy and problems of determining the historical-philosophical discourse

Authors
Title variants
Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article investigates specificity of philosophy and the history of philosophy relation. The author attempts to define the concept of the historical-and-philosophical discourse, as well as to argue its differences from the philosophical texts. The phenomenon of historical- and-philosophical text ambivalence and paradoxes associated with its maintenance are characterized. The role of the history of philosophy education in the process of developing skills of philosophizing as the practice of independent free-thinking is analyzed.
UK
Сучасні зміни в характері та цілях процесу викладання у вищій школі, запровадження нових методик, переорієнтація вимог щодо освітнього процесу зумовлюють внесення відповідних коректив й у викладання історико-філософських дисциплін. Справді, якщо традиційно застосовані методики читання історико-філософських курсів, які досі доволі часто практикують у вищій школі, зберігають свою засадову орієнтацію на засвоєння певних базових положень і визначень та ознайомлення з окремими текстами, що їх визначає викладач без урахування інтересів студентів, то сьогодні з де далі більшою гостротою постає проблема навіть не стільки розширення інформаційного масиву, який застосовують у викладанні курсів історії філософії, скільки докорінної зміни ставлення до того, що має засвоїти студент, а також до загальної ролі студента в процесі засвоєння історико-філософського матеріалу. На жаль, останнім часом загальне скептичне ставлення до курсів з історії філософії не тільки знизилось, а подекуди сягнуло критичного рівня.
Publisher

Year
Issue
5
Pages
81-94
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9b8ff567-4593-441a-bd7b-698ec06d923c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.