Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(53) | 19-25

Article title

Diagnosis of the Travel and Tourism Competitiveness Index Methodology on the Example of Poland’s Position on the Tourist Market

Title variants

PL
Analiza metodologii budowy Indeksu Konkurencyjności turystycznej na przykładzie pozycji Polski na ryku turystycznym

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the article is to assess Poland’s position on the international tourist market taking a comparative approach, in the light of the Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) developed by the World Economic Forum (WEF), and also critical analysis of the TTCI methodology used in the years 2009–2016. The countries (Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Lithuania, Latvia and Estonia) indicated by the Polish Tourism Organization as the most important competitors were selected for the comparative analysis of Poland’s position on the tourist market. The research proved that in the analyzed period the position of Polish tourism against the background of competitors is growing as a result of the significant improvement of the Travel & Tourism regulatory framework and infrastructure. The WEF methodology is not yet perfect due to the selection and number of respondents, whereas the modification of competition factors, consistent with the evolution of theoretical concepts and also keeping up with the progress in business practice, deserves a positive assessment.
PL
Celem artykułu jest ocena pozycji Polski na międzynarodowym rynku turystycznym w ujęciu komparatywnym, w świetle Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) opracowanego przez World Economic Forum (WEF), a także krytyczna analiza metodyki TTCI stosowanej w latach 2009–2016. Do analizy porównawczej pozycji na rynku turystycznym wybrano kraje: Czechy, Słowacja, Wegry, Litwa, Łotwa i Estonia, wskazane przez Polską Organizację Turystyczną jako najważniejszych konkurentów Polski. Badania dowiodły, że w analizowanym okresie pozycja polskiej turystyki na tle konkurentów rośnie dzięki znacznej poprawie ram regulacyjnych i infrastruktury w sektorze podróży i turystyki. Metodologia WEF nie jest jeszcze doskonała z uwagi na dobór i liczebność respondentów, natomiast na pozytywną ocenę zasługuje modyfikacja czynników konkurencyjności, zgodna z ewolucją koncepcji teoretycznych i nadążająca za postępem w praktyce gospodarczej.

Contributors

 • Wrocław University of Economics
author
 • Wrocław University of Economics
 • Wrocław University of Economics

References

 • Bobrica, A., and C. Cristureanu. 2009. “The International Competitiveness of Trade in Tourist Services: Evidence from Romania.” In Advances in Tourism Economics. New Developments, edited by A. Matias, P. Nijkamp and M. Sarmento, 189–202. Heidelberg – New York: Physica – Verlag a Springer Company.
 • Bordas, E. 1994. “Competitiveness of Tourist Destinations in Long Distance Markets.” The Tourist Review 49 (3): 3–9. doi: 10.1108/eb058158.
 • Browne, C., A. Di Battista, T. Geiger, and T. Gutknecht. 2015. “The Executive Opinion Survey: the Voice of the Business Community.” In The Global Competitiveness Report 2015–2016, edited by K. Schwab, 75–86. Geneva: World Economic Forum.
 • Crotti, R., and T. Misrahi. 2017. “The Travel & Tourism Competitiveness Index: Travel & Tourism as an Enabler of Inclusive and Sustainable Growth.” In The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the Way for a More Sustainable and Inclusive Future, edited by R. Crotti and T. Misrahi, 3–50. Geneva: World Economic Forum.
 • Dupeyras, A., and N. MacCallum. 2013. “Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: a Guidance Document.” OECD Tourism Papers (2013/02): 1–65. doi: 10.1787/5k47t9q2t923-en.
 • Dwyer, L., and C. Kim. 2003. “Destination Competitiveness: Determinants and Indicators.” Current Issues in Tourism 6 (5): 369–414.
 • Dziedzic, E., and T. Skalska. 2014. “Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce.” Ekonomiczne Problemy Turystyki (1): 129–143.
 • Gołembski, G. ed. 2002. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Hall, M.C. 2007. What Makes a Destination Competitive? Approaches and Issues. Paper read at ATLAS Annual Conference 2007. Destinations Revisited. Perspectives on Developing and Managing Tourist Areas 2007.09.5–8, at Viana do Castelo, Portugal.
 • Heath, E.T. 2003. “Towards a Model to Enhance Destination Competitiveness. A Southern African Perspective.” Journal of Hospitality and Tourism Management 10 (2): 124–141.
 • Kozak, M., and L. Andreu. eds. 2006. Progress in Tourism Marketing. Advances in Tourism Research. Amsterdam-Oxford: Elsevier.
 • Mazurek, M. 2014. “Competitiveness in Tourism — Models of Tourism Competitiveness and Their Applicability. Case Study Austria and Switzerland.” European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation (Special Issue): 73–94.
 • Mihalic, T. 2000. “Environmental Management of a Tourist Destination — a Factor of Tourism Competitiveness.” Tourism Management 21 (1): 65–78. doi: 10.1016/S0261-5177(99)00096-5.
 • Nawrocka, E.D. 2013. Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Palatková, M., J. Zichová, and G. Hrubcová. 2014. Tourism Competitiveness of the Czech Republic Regions and the Possibility of the Marketing Measures Performance Evaluation Using the BSC Method. Paper read at 12th Global Forum on Tourism Statistics, 2014.05.15–16, at Prague, Czech Republic.
 • Ritchie, J.R.B., and G.I. Crouch. 2003. The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. Oxon, UK: CABI Pub.
 • Stankiewicz, M.J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK “Dom Organizatora.”
 • Vanhove, N. 2011. The Economics of Tourism Destinations. 2nd ed. Elsevier Insights. London: Elsevier.
 • Zhang, J., and C. Jensen. 2007. “Comparative Advantage — Explaining Tourism Flows.” Annals of Tourism Research 34 (1): 223–243. doi: 10.1016/j.annals.2006.08.004.
 • Żemła, M. 2010. Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b97e86e-637d-401f-985b-8fca065802ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.