Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 58 | 1 | 191-207

Article title

Problematyczność koncepcji działań pozornych Jana Lutyńskiego – na przykładzie badania organizacji studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

Content

Title variants

EN
The problems associated with the application of Jan Lutynski’s concept of apparent actions in the research of student organizations at the university of Lodz

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poniższy artykuł prezentuje wyniki badania organizacji studenckich na Uniwersytecie Łódzkim. Autorzy byli szczególnie zainteresowani występowaniem działań pozornych w tych organizacjach. Pierwsza faza badania (Krytyczna Analiza Dyskursu oficjalnych stron internetowych organizacji) pozwoliła wskazać, w których organizacjach występują działania pozorne (perspektywa etyczna). Jedną z cech działań pozornych w definicji Jana Lutyńskiego jest świadomość uczestników, iż ich działa nie realizują zamierzonych przez organizację celów. W drugiej fazie badania przeprowadzono wywiady narracyjne z członkami organizacji studenckich. Na podstawie tego źródła autorzy stwierdzili brak świadomości nierealizowania celów organizacji (perspektywa emiczna). Co więcej, członkowie organizacji podejmowali wysiłek tworzenia rozbudowanych racjonalizacji uzasadniających ich zaangażowanie w aktywność organizacji. Rezultaty badania ośmieliły autorów do podważenia wyżej wspomnianej konstytutywnej cechy działań pozornych. Dlatego też zastanawiają się, czy koncepcja stworzona przez Lutyńskiego pozostaje adekwatna do rzeczywistości demokratycznego społeczeństwa późnej nowoczesności.
EN
The following article presents the results of research into student organizations at the University of Lodz. The primary focus of the study was the occurrence of apparent actions inside these organizations. The first phase of the research (Critical Discourse Analysis of the organizations’ websites) enabled the authors to identify the organizations in which the apparent actions occured. Since one of the elements of Jan Lutynski’s definition of apparent actions is that the social actors are aware of the fact that their actions do not realize the assumed goals of an organization, the second phase of the research consisted of interviews carried out with the activists within the organizations. These interviews showed that the activists were not aware of not realizing the assumed goals of their organizations. Moreover, they were making an effort to rationalize and justify their actions. The results of the research induce authors to call the aforementioned element of Jan Lutynski’s definition of apparent actions into question. In conclusion, the authors discuss whether Jan Lutynski’s definition is still valid in a democratic society in the age of late modernity.

Year

Volume

58

Issue

1

Pages

191-207

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki
author
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Antonowicz D. [2005], Uniwersytet przyszłości – modele polityki i wyzwania, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 • Denzin N. K. [1970], The Research Act, Chicago, Aldine.
 • Duszak A., Fairclough N. [2008], Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków, Universitas.
 • Fairclough N., Wodak R. [2006], Krytyczna analiza dyskursu, [w:] Współczesne teorie socjologiczne (red.) Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Warszawa, SCHOLAR.
 • Giddens A. [2006], Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, PWN.
 • Helling I.K. [1990] Metoda badań biograficznych, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, (red.) Ziółkowski M., Włodarek J., Poznań, PWN.
 • Lutyńska K. [1998], Działania pozorne, [w:] Encyklopedia socjologii. Tom 1, (red.) Kwaśniewicz W., Kojder A., Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Lutyński J. [1990] Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Ossowski S. [1967] Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła. Tom 3, Warszawa, PWN.
 • Piotrowski A. [1998] O Jana Lutyńskiego koncepcji działań pozornych, Kultura i społeczeństwo, nr 4.
 • Sünker H. [2001], Idea uniwersytetu a problem kształcenia (elementy koniecznej dyskusji), [w:] Uniwersytety w procesie zmian, (red.) Warzywoda-Kruszyńska W., Rokicka E., Łódź, Absolwent.
 • Tönnies F. [1988], Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa, PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b988576-22bd-4745-9657-2216b388fe49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.