PL EN


2018 | Tom XXVII | s. 109-114
Article title

Materiały krzemienne z Rugii w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Title variants
EN
Flint artefacts from Rügen in the collection of the District Museum in Toruń
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The District Museum in Toruń (Muzeum Okręgowe w Toruniu – MOT) owns an extensive range of archaeological artefacts dating from the Final Palaeolithic to modern times; coming mainly from Chełmno Land, Dobrzyń Land, Kujawy and Gdańsk Pomerania. Asides of these there are also single artefacts from other regions. One small assemblage of such objects comes from Rügen (Germany) – an island in the south-western region of the Baltic Sea. The basic intention for the publication is to describe in brief and illustrate the hitherto unpublished archival flint products originating from Rügen, which are now stored in the Department of Archaeology of the District Museum in Toruń. The presented flint products are stray finds without a stratigraphic-cultural context, which inhibits their precise chronological and cultural affiliation. Despite this they should be treated as archival finds that may be a supplementary source concerning the history of gathering archaeological artefacts for specific museum collections. They may also be helpful for researchers involved in cataloguing specific tool types or dealing with issues related to the use of specific flint material in a given area.
PL
Muzeum Okręgowe w Toruniu posiada bogaty zbiór zabytków archeologicznych datowanych od paleolitu schyłkowego do czasów nowożytnych pochodzących przede wszystkim z ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej, Kujaw i Pomorza Gdańskiego. Wśród w/w kolekcji archeologicznej odnaleźć można także pojedyncze zabytki, które nie pochodzą z w/w zakresu terytorialnego. Jednym z nich są pojedyncze wyroby krzemienne z Rugii. Jest to wyspa (niem. Rügen), która znajduje się w południowo-zachodniej części Bałtyku. Podstawowym założeniem publikacji jest krótka charakterystyka i zilustrowanie niepublikowanych, archiwalnych materiałów krzemiennych pochodzących z Rugii, przechowywanych aktualnie w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu w Dziale Archeologii. Omawiane wyroby krzemienne należą do znalezisk luźnych pozbawionych kontekstu stratygraficzno-kulturowego, co uniemożliwia określenie ich precyzyjnej przynależności chronologiczno-kulturowej. Pomimo tego znaleziska te mogą być uzupełnieniem źródłowym dotyczącym historii pozyskiwania zbiorów archeologicznych do określonych kolekcji muzealnych, jak również mogą stanowić uzupełnienie źródłowe dla badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z określonym surowcem krzemiennym na określonym obszarze.
Year
Volume
Pages
s. 109-114
Physical description
Contributors
  • Dział Archeologii, Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20a, 87-100 Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9b9cd207-3e60-463c-b96b-e75517e4f6b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.