Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 06 | 43-68

Article title

Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

06

Pages

43-68

Physical description

Contributors

 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ

References

 • Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w., oprac. B. Treli ska, Lublin 2001.
 • Andrysiak E., Alfons i Melania Parczewscy w wietle zachowanej korespondencji archiwum rodzinnego, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2000, nr 6.
 • Andrysiak E., Biurko Alfonsa Parczewskiego, „Kalisia Nowa” 1999, nr 1.
 • Andrysiak E., Ksi ka i ludzie ksi zki w yciu i pracy Alfonsa Parczewskego, Kalisz 2005.
 • Biografie sieradzkie, cz. 1, Sieradz 1988.
 • Boniecki A., Herbarz polski, t. 10, Warszawa 1907.
 • Ci wielcy Polacy to nasza rodzina [CD-ROM], oprac. M. J. Minakowski, Kraków 2005.
 • Kancelaria parafialna Mikołajewice, Księga chrztów 1802–1817, Księgi urodzonych 1840–1850, 1850–1860, Księgi zmarłych 1834–1840, 1841–1850.
 • Leopold A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Marszał T., Jerzy Karol Kurnatowski, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.
 • Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 2, Lipsk 1839; t. 6, Lipsk 1841; t. 7, Lipsk 1841.
 • Parczewski W., Wspomnienia o Alfonsie Parczewskim adwokacie, profesorze i rektorze uniwersytetu, [w:] Szkice z dziejów adwokatury, pod red. R. Łyczywka, Warszawa 1983.
 • Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław 1975; t. 25, Wrocław 1980.
 • Prinke R., Królewska krew, Pozna 1997.
 • Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, oprac. E. S czys, Warszawa 2000.
 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX w. [CD-ROM], Biblioteka Kórnicka 1995.
 • „Tygodnik Ilustrowany”, 1912.
 • Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1, Warszawa 1904; t. 6, Warszawa 1909; t. 10, Warszawa 1913; t. 11, Warszawa 1914; t. 13, Warszawa 1916.
 • Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 1, Poznań 1879; t. 10, Poznań 1888.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ba2b501-1792-47bb-90c3-d088c74cb0da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.