PL EN


2017 | 12 | 355-365
Article title

Ogólna koncepcja metainformacji w Wielkim słowniku języka polskiego PAN

Content
Title variants
EN
A general conception of metainformation in Wielki słownik języka polskiego PAN (PAS Great Dictionary of Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The term metainformation corresponds to the term outside matter introduced by Hartmann and James (1998) and refers to the all the information in a dictionary outside dictionary entries. The paper deals with the project of such metainformation in an electronic dictionary, namely in Wielki słownik języka polskiego PAN ( PAS Great Dictionary of Polish) which is currently compiled under his supervision at the Institute of the Polish Languageat the Polish Academy of Sciences. The author distinguishes three kinds of the metainformation and presents some examples of its implementation in WSJP PAN.
Contributors
References
  • Bogusławski A., 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.
  • Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń.
  • Gruszczyński i inni, 1981/1990: W. Gruszczyński, K. Laus-Mączyńska, M. Rogowska, Z. Saloni, S. Szpakowicz, M. Świdziński, Stopień dokładności opisu słownikowego jako problem językoznawczy, [w:] Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Białystok 1981, s. 7–61, przedruk w: Studia gramatyczne, t. IX, red. M. Grochowski, Wrocław 1990, s. 135–173.
  • Hartmann R.R.K., James G., 1998, Dictionary of Lexicography, Cambridge.
  • Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.
  • Zgółkowa H., 1994, Praktyczność, czyli służebność słownika wobec odbiorcy, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 363–373.
  • Zgółkowa H., 1995: „Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny” – między tradycją a oryginalnością, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 1995, t. II, s. 142–153.
  • Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków.
  • Żmigrodzki P., 2015, Wielki słownik języka polskiego PAN – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju po 2018 roku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 71, s. 177–187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ba3e638-644f-4ddc-85c5-ecfeb35ad0c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.