Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 5 | 73-85

Article title

Polska w obliczu globalizacji szkolnictwa wyższego.

Content

Title variants

EN
Poland in the Face of the Globalisation of Higher Education.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono przejawy i skutki globalizacji szkolnictwa wyższego. Omówiono problemy edukacji na poziomie wyższym w Polsce, a także przedyskutowano popularne stereotypy dotyczące krajowego szkolnictwa wszystkich szczebli, sposobów oceny dorobku naukowego czy roli wyższych uczelni. Przedstawiono propozycję organizacji systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającego potrzebom naszego kraju w globalizującym się świecie.
EN
The symptoms and consequences of the globalisation of higher education are presented. The tertiary education problems in Poland are covered, as well as popular stereotypes concerning national education on all levels, approaches to evaluation of academic achievement, and roles played by universities were discussed. A concept of the organisation of the higher education system in Poland, reflecting its needs in the global world, was proposed.

Year

Issue

5

Pages

73-85

Physical description

Contributors

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Katedra Telekomunikacji

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bab45bb-5567-400b-a318-fb9f69dd887d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.