Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 111 | 2 | 153-166

Article title

„Batrachomyomachia” w wersji Pawła Zaborowskiego. Uwagi wstępne

Authors

Title variants

EN
“Batrachomyomachia” in Paweł Zaborowski’s Version. Introductory Remarks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł służy przedstawieniu Pawła Zaborowskiego oraz analizie jego przekładu „Batrachomyomachii” wydanego w 1588 roku. Wskazano dwa łacińskie teksty, które mogły stanowić źródła polskiego tłumaczenia poematu: anonimowy przekład linearny oraz przekład wierszowany autorstwa Joachima Münsingera. Omówiono oryginalne cechy dzieła Zaborowskiego, odróżniające jego tekst od pozostałych XVI-wiecznych łacińskich tłumaczeń „Batrachomyomachii” oraz od oryginału: dostosowanie do współczesnych poecie realiów, uzupełnienie o dodatkowe elementy epickie (takie jak porównania homeryckie), uleganie nakazom retoryki i dydaktyzm oraz nawiązywanie do rzymskich poetów.
EN
The article acts as a presentation of Paweł Zaborowski and as an analysis of “Batrachomyomachia” in his translation published in the year 1588. Two Latin texts that could have been sources of the Polish translation, namely an anonymous line-for-line translation and a verse translation by Joachim Münsinger, are indicated. The paper discusses the original features of Zaborowski’s piece that make it different from the other 16th c. Latin translations of the text and from the Greek original, i.e. adjusting it to the reality contemporary to the poet, supplementing it with epic elements (as Homeric similes), adhering to the principles of rhetoric, didactism, as well as referencing to Roman poets.

Year

Volume

111

Issue

2

Pages

153-166

Physical description

Dates

printed
2020-03-31

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
e-ISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bab6b45-bbb4-4e05-ad49-efc2c1401c6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.