Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 118-132

Article title

Przyczynek do teorii zarządzania międzyorganizacyjnego

Content

Title variants

EN
A contribution to the theory of inter-organizational management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tezą artykułu jest, że zarządzanie międzyorganizacyjne rozwinęło się żywiołowo, drogą prób i błędów na przestrzeni setek lat doświadczeń ludzkości. Celowa jest więc przede wszystkim analiza historycznaprocesu przejawiania się zarządzania międzyorganizacyjnego, które prowadzi do powstawania relacjimiędzyorganizacyjnych, a te z kolei mogą prowadzić do powstawania sieci relacji międzyorganizacyjnych. Istotną właściwością sieci międzyorganizacyjnych jest wzajemne oddziaływanie relatywnie dużejgrupy organizacji (kilkanaście, kilkadziesiąt), w tym różnych rodzajów organizacji, tak jak występuje to w opisanych przez M.E. Portera klastrach.
EN
The thesis of the article is that the inter-organizational management has developed spontaneously, by trial and error over hundreds of years of the mankind experience. Thus, above all, a historical analysis of the process of the inter-organizational management manifestation is crucial. Inter-organizational management leads to the formation of inter-organizational relations that may lead to the formation of inter-organizational relation networks. An important characteristic of inter-organizational networks is the interaction of a relatively large group of organizations (dozen or several dozen), including various types of organizations, as it is described by the ME Porter’s clusters.

Year

Pages

118-132

Physical description

Dates

published
2015-01-20

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula

References

 • Burt, R. (1992). The Contingent Value of Social Capital. Administrative Science Quarterly, 42 (2).
 • Czakon, W. (2014). Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa. w: A.K. Koźmiński i D. Latusek-Jurczak (red.). Redakcje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Enright, M. (1993). The Determinant of Geographic Concentration in Industry. Boston: Division of Research, Harvard Business School.
 • Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creations of Prosperity. New York: Free Press.
 • Gieorgica, J.P. (red.). (1997). Negocjowanie metodą interesów. Warszawa.
 • Gliński, B. i Zawiślak, A. (1996). Przedmowa do wydania polskiego. W: B. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embededness. American Journal of Sociology, 91.
 • Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizational Grew. Harvard Business Review, (lipiec–sierpień).
 • Griffin, B. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • Harrison, B. i Weiss, M. (1998). Workforce Development Networks. Thousand Oaks: Sage.
 • Henton, D., Melville, J. i Walesh, K. (1997). Grassroots Leaders for a New Economy. San Francisco Jossey-Bass.
 • Koźmiński, A.K. i Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Koźmiński, A.K. i Zawiślak, A. (1982). Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Krugman, P. (1986). Development, Geography and Economic Theory. Cambridge: MIT Press.
 • Marshall, A. (1890). Principles of Economics. New York: Macmillan.
 • Morawski, W. (2009). Konfiguracje globalne: struktury, instytucje, agencje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nohria, N. (1992) Information and Search in the Creation of New Business Ventures: The Case of the 128 Venture Group. W: N. Nohria i R. Eccles, Networks of Organizations Structure, Form and Action. Boston: Harvard Business School Press.
 • Olesiński, Z. (2007). Wpływ innowacyjności na restrukturyzację przedsiębiorstw w sieciach globalnych i lokalnych. W: R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Potencjał strukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 • Perrow, C. (1992). Small Firm Network. W: N. Nohria i R. Eccles, Networks of Organizations Structure, Form and Action. Boston: Harvard Business School Press.
 • Porter, M.E. (1990). Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Powell, W.W. (1990). Neither Market nor Hierarchy: Network Form of Organization. Research in Organizational Behavior, 12.
 • Putnam, R.D., Leonardi, R. i Nanetti, R.Y. (1991). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton Univercity Press.
 • Zawiślak, A. (1975). Szkice o zarządzaniu. Z problematyki działania korporacji przemysłowych. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9badced0-e2ee-4ca8-a5c5-087205ee0473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.