Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(35) | 29-50

Article title

Wielowymiarowa Skala Akceptacji Utraty Sprawności (WSAUS) – polska adaptacja Multidimensional Acceptance of Loss Scale Jamesa M. Ferrina, Fonga Chana, Julie Chronister i Chung-Yi Chiu

Selected contents from this journal

Title variants

EN
WSAUS – Polish adaptation of the Multidimensional Acceptance of Loss Scale by James M. Ferrin, Fong Chan, Julie Chronister and Chung-Yi Chiu

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje polską adaptację narzędzia Multidimensional Acceptance of Loss Scale. Skala ta służy do diagnozowania akceptacji niepełnosprawności, zgodnie z jej rozumieniem zawartym w teorii akceptacji straty Beatrice Wright. W artykule zawarto informacje związane z opracowaniem polskiej wersji językowej skali oraz sprawdzaniem jej właściwości psychometrycznych. Badania walidacyjne przeprowadzono w grupie osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową: uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz po amputacji kończyny dolnej. Uzyskane dane wskazują na satysfakcjonującą rzetelność, stabilność i trafność prezentowanego narzędzia.
EN
The paper presents a Polish adaptation of the tool Multidimensional Acceptance of Loss Scale. This scale is used to assess disability acceptance understood according to acceptance of loss theory by Beatrice Wright. The article contains information relating to the development of the Polish-language version of the scale and verification of its psychometric characteristics. Validation studies were performed in a group of patients with acquired motor disabilities: spinal cord injuries and lower extremity amputations. The data obtained indicate satisfactory reliability, stability and validity of the research tool presented.

Contributors

 • Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin; tel.: +48 81 5376301

References

 • Attawong, T., Kovindha, A. (2005). The influencing factors of acceptance of disability in spinal cord injured patients. Nepal Journal of Neuroscience, 2, 67–70.
 • Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: WN PWN.
 • Byra, S. (2006). Ewolucja poglądów dotyczących przystosowania do życia osób z nabytą niepełnosprawnością. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(4), 49–64.
 • Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Chen, R.K., Crewe, N.M. (2009). Life satisfaction among people with progressive disabilities. Journal of Rehabilitation, 75(2), 50–58.
 • Chen, R.K., Brown, A.D., Kotbungkair, W. (2015). A comparison of self-acceptance of disability between Thai Buddhists and American Christians. Journal of Rehabilitation, 81(1), 52–62.
 • Drwal, R.Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: WN PWN.
 • Dunn, D.S. (2015). The Social Psychology of Disability. New York: Oxford University Press.
 • Elliott, T.R. (1999). Social problem – solving abilities and adjustment to recent-onset spinal cord injury. Rehabilitation Psychology, 44(4), 315–332.
 • Elliott, T.R., Uswatte, G., Lewis, L., Palmatier, A. (2000). Goal instability and adjustment to physical disability. Journal of Counseling Psychology, 47, 251–265.
 • Ferrin, J.M., Chan, F., Chronister, J., Chiu, Ch-Y. (2011). Psychometric validation of the Multidimensional Acceptance of Loss Scale. Clinical Rehabilitation, 25, 166–174.
 • Groomes, D.A.G., Leahy, M.J. (2002). The relationships among the stress appraisal process, coping disposition, and level of acceptance of disability. Rehabilitation Counseling Bulletin, 46(1), 15–24.
 • Groomes, D.A.G., Linkowski, D.C. (2007). Examining the structure of the Revised Acceptance Disability Scale. Journal of Rehabilitation, 73(3), 3–9.
 • Heinemann, A.W., Bulka, M., Smetak, S. (1988). Attributions and disability acceptance following traumatic injury: A replication and extension. Rehabilitation Psychology, 33(4), 195–206.
 • Jiao, J., Heyne, M.M., Lam, C.S. (2012). Acceptance of disability among Chinese individuals with spinal cord injuries: The effects of social support and depression. Psychology, 3, 775–781.
 • Joiner, J.G., Lovett, P.S., Goodwin, L.K. (1989). Positive assertion and acceptance among persons with disabilities. Journal of Rehabilitation, 55(3), 22–29.
 • Keany, K.C., Glueckauf, R.L. (1993). Disability and value changes: An overview and analysis of acceptance of loss theory. Rehabilitation Psychology, 38(2), 199–210.
 • Kendall, E., Buys, N. (1998). An integrated model of psychosocial adjustment following acquired disability. Journal of Rehabilitation, 64(3), 16–20.
 • Kim, J., Kim, M., Malone Beach, E., Han, A. (2015). A study of health perception, disability acceptance, and life satisfaction based on types of leisure activity among Koreans with a physical disability. Applied Research Quality Life, 11(3), 791–804.
 • Konieczna, E.J. (2015). Akceptacja własnej niepełnosprawności – definicja i diagnoza zjawiska u osób z dysfunkcją ruchu. W: J. Czepczarz, M. Kapica, F.A. Marek (red.), Od niepełnosprawności do aktywności (s. 61–76). Opole: WSZiA.
 • Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa A kademickie i Profesjonalne.
 • Larkowa, H. (1987). Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne. Warszawa: PWN.
 • Li, L., Moore, D. (1998). Acceptance of disability and its correlates. The Journal of Social Psychology, 138(1), 13–25.
 • Linkowski, D.C. (1971). A scale to measure acceptance of disability. Rehabilitation Counseling Bulletin, 14, 236–244.
 • Livneh, H. (2001). Psychosocial adaptation to chronic illness and disability: A conceptual framework. Rehabilitation Counseling Bulletin, 44(1), 151–160.
 • Livneh, H., Antonak, R.F. (1997). Psychosocial Adaptation to Chronic Illness and Disability. Gaithersburg: Maryland.
 • Livneh, H., Lott, S.M., Antonak, R.F. (2004). Patterns of psychosocial adaptation to chronic illness and disability: A cluster analytic approach. Psychology Health and Medicine, 9(4), 411–430.
 • Livneh, H., Martz, E. (2003). Psychosocial adaptation to spinal cord injury as a function of time since injury. International Journal of Rehabilitation Research, 26(3), 191–200.
 • Livneh, H., Martz, E., Bodner, T. (2006). Psychosocial adaptation to chronic illness and disability: A preliminary study of is factorial structure. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 13(3), 251–261.
 • Livneh, H., Martz, E., Turpin, J. (2000). Locus of control orientation and acceptance of disability. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 31(3), 14–21.
 • Nicholls, E., Lehan, T., Plaza, S.L.O., Deng, X., Romero, J.L.P., Pizarro, J.A.A., Arango-Lasprilla, J.C. (2012). Factors influencing acceptance of disability in individuals with spinal cord injury in Neiva, Colombia, South America. Disability and Rehabilitation, 34(13), 1082–1088.
 • Salick, E.C., Auerbach, C.F. (2006). From devastation to integration: Adjusting to and growing from medical trauma. Qualitative Health Research, 16(8), 1021–1037.
 • Smart, J. (2001). Disability, Society and the Individual. Gaithersburg: Aspen Publishers.
 • Smedema, S.M., Ebener, D. (2010). Substance abuse and psychosocial adaptation to physical disability: Analysis of the literature and future directions. Disability and Rehabilitation, 32(16), 1311–1319.
 • Snead, S.L., Davis, J.R. (2002). Attitudes of individuals with acquired brain injury towards disability. Brian Injury, 16(11), 947–953.
 • Woodrich, F., Patterson, J.B. (1983). Variables related to acceptance of disability in persons with spinal cord injuries. Journal of Rehabilitation, 12, 26–30.
 • Wright, B. (1965). Psychologiczne aspekty fizycznego inwalidztwa. Warszawa: PWN.
 • Wright, B. (1983). Physical Disability: A Psychosocial Approach. New York: Harper & Row.
 • Yoshida, K. (1993). Reshaping of self: A pendular reconstruction self and identity among adults with traumatic spinal cord injury. Sociology of Health and Illness, 15(4), 217–245.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bb1f303-3502-455a-bcb7-e6da7d7c3200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.