Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 230 | 71-82

Article title

Rola zaufania w relacjach interpersonalnych jako determinanta efektywności zespołu

Content

Title variants

EN
The role of confidence in interpersonal relationships determinant of effectiveness in team

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pracownik, składając swój podpis pod umową o pracę, zawiera także kontrakt emocjonalny z firmą. Obdarza ją kredytem zaufania, którego nie wolno zmarnować. Otwarta komunikacja sprzyja dialogowi menedżerów z personelem, determinuje skuteczność i efektywność działań kadry zarządzającej. Oznacza to, że podstawą funkcjonowania współczesnych organizacji jest zaufanie, a nie władza.
EN
An employee while signing the employment contract also enters into an emotional with the company. He or she has a confidence in it, which must not be wasted. Open communication supports a dialogue between the managers and the employees, it entails effectiveness of the management staff. It means that the basis of functioning of modern organizations is confidence not power.

Year

Volume

230

Pages

71-82

Physical description

Contributors

References

 • Adair J. (2001): Komunikacja. Studio Emka, Warszawa.
 • Allen R. (2003): Poznaj swoją osobowość. Świat Książki, Warszawa.
 • Andrzejewski P., red. (2003): Sztuka budowania wizerunku osób, firm i instytucji. Forum, Poznań.
 • Bernais J. (2001): Imponderabilia sukcesu. „Personel i Zarządzanie”, nr 2.
 • Białek J. (2010): Jak być szczerym naprawdę, a nie do bólu. „Charaktery”, nr 5.
 • Birkenbihl U.F. (1998): Komunikacja międzyludzka. Astrum, Wrocław.
 • Chrzanowska A. (2010): Życie na kredyt zaufania. „Charaktery”, nr 12.
 • Cialdini R. (1998): Wywieranie wpływu na ludzi. GWP, Gdańsk.
 • Egli J.A. (1996): Konstanten und Ziele in der Personalführung. „Management Zeitschrift”, Nr 5.
 • Galford R., Seibold-Drapeau A. (2003): The Enemies of Trust. „Harvard Business Review”, No. 2.
 • Glass L. (2009): Toksyczni ludzie.
 • Rebis, Poznań. Gross S.F. (1999): Inteligencja stosunków międzyludzkich. Placet, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009): Kultura nieufności. „Personel i Zarządzanie”, nr 8.
 • Hamlin S. (1996): Jak mówić, żeby nas słuchali. Petit, Warszawa.
 • Harrari O. (2005): 24 lekcje przywództwa legendarnego generała. Studio Emka, Warszawa.
 • Hein F.M. (1996): Kommunikation im Wandel bedeutet Wandel in der Kommunikation. „Blick durch die Wirtschaft”, Nr 235.
 • Hendler A. (1999): Czynnik ludzki, czyli moc sprawcza. „Businessman Magazine”, No. 11.
 • Kozłowski T. (2010): Głodni niusów. „Charaktery”, nr 11.
 • Królik G. (2002): Sztuka słuchania. „Personel i Zarządzanie”, nr 20.
 • Królik G. (2003): Sztuka porozumiewania się, czyli o pokonywaniu barier w relacjach interpersonalnych w firmie. „Personel i Zarządzanie”, nr 2.
 • Krzemionka D. (2010): Most na rzece niepewności. „Charaktery”, nr 12.
 • Lubelska K. (1999): Nie do powtórzenia. „Polityka”, nr 2197.
 • Malczewski Ł. (2003): Sposób na plotkę. „Personel i Zarządzanie”, nr 24.
 • Maxwell J.C. (1999): Być liderem. Medium, Warszawa.
 • Ogger G. (1994): Zera w garniturach. WPSB, Kraków.
 • Robbins S.P. (1998): Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa.
 • Schmalholz C.G. (2001): Leiten Lernen. „Manager Magazin”, Nr 1.
 • Schwartz D.J. (1998): Magia myślenia kategoriami sukcesu. Medium, Warszawa.
 • Szymborski K. (2009): Gadające głowy. „Polityka”, nr 38.
 • Walat T. (2003): Gadaj zdrów. „Polityka”, nr 14.
 • Wittenzellner Ch. (1993): Wenn sich Intrigen häufen. „Management Zeitschrift”, Nr 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bb2fd4c-30e8-4b1a-ada4-94f62f6fcee2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.