Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 (R. XIII) | 2(52) | 37 - 48

Article title

Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi we współczesnym społeczeństwie

Authors

Title variants

EN
Social pedagogy in the service of man in contemporary society

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor omawia rolę pedagogiki społecznej we współczesnym społeczeństwie. Społeczeństwo owe charakteryzuje się dwoma głównymi cechami: indywidalizmem i dynamiką. Autor opisuje wpływ zmian społecznych na jednostki. Poszukuje On możliwości dla pedagogiki społecznej w minimalizowaniu negatywnego, dla części populacji, wpływu, zapobieganiu jego skutkom oraz możliwości kompensacji.
EN
The author deals with the role of social pedagogy in contemporary society. Society is characterized by two main features: individualism and dynamism. The author describes the impact of social changes on humans. He seeks opportunities for social pedagogy to minimize, prevent and compensate this impact on the affected part of the population.

Issue

Pages

37 - 48

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

 • Univerzita Hradec Králové

References

 • Brezinka W. (1996), Filozofické základy výchovy, Zvon, Praha
 • Fukuyma F. (2006), Velký rozvrat, Academia, Praha
 • Hamann B. (1982), Pädagogische anthropologie, Bad Heilbrun
 • Helus Z. (2014), Přednáška proslovená na „Pedagogických dnech” na Univerzitě Hradec Králové, 26. 3. 2014
 • Hoffbauer B. (2002), Participace dětí a mládeže na životě společnosti, IZV MŠMT, Praha
 • Keller J. (1999), Občanská společnost v době globalizace, [in:] Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace v Olomouci. Hradec Králové: Líp, 1999
 • Keller J. (2002), Po sociálním státu přijde feudalismus, „Právo” 28.12. 2002, s. 10
 • Kraus B. (2008), Základy sociální pedagogiky, Portál, Praha.
 • Kubíčková M. (2000), Vzdělávání pro umění být, „Pedagogika” roč. 50, č. 2, s. 3–12
 • Luhmann N. (1997), Die geselschaft der Geselschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Mein
 • Mühlpachr P. (2009), Sociopatologie, Masarykova univerzita, Brno.
 • Ondrejkovič P. (2009), Sociálna pedagogika ako hraničná vedná disciplína a jej budúcnosť, [in:] Sociální pedagogika ve střední Evropě – současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, IMS, Brno
 • Pelikán J. (2002), Zamyšlení nad některými otevřenými otázkami soudobé teorie výchovy, „Pedagogika” roč. 52, č. 3, s. 290–308
 • Pilch T., Lalak D. (2009), Sociální pedagogika vůči problémům současnosti, [in:] Sociální pedagogika ve střední Evropě – současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, IMS, Brno
 • Pilch T. (2012), Dobre i złowrogie skutki trasfomacji systemowej lat 1989–2011, [in:] Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, IMS, Brno
 • Skalková J., Humanizace vzdělávání a výchovy jako soudobý pedagogický problém, UJEP, Ústí n.Lab.
 • Smolinska-Theiss B. (2000), Diskuse, [in:] Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Przeclawska A, Theiss W (ed.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 179–181
 • Valenta J. (2003), Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje, Studia paedagogica. Sborník prací FF MU, Brno, s. 29–40
 • Winnicki-Radziewicz A. (2008), Pedagogika społeczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bbf9d67-56eb-47a6-ae20-66ea2d32b9b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.