Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 28 | 97-106

Article title

Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001-2007

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Youth organizations of political parties in Poland Analysis of developments in the years 2001-2007

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podjęta w pracy problematyka skupia się na młodzieżówkach partyjnych, które trwale współpracują z partiami politycznymi posiadającymi swoją reprezentację w polskim parlamencie od 2001 do 2007. Zgodnie z zamierzeniem, odnosi się ona do analizy i ukazania dynamiki polskiej sceny politycznej, a także zwraca uwagę na poziom partycypacji obywateli w kształtowaniu polskiej polityki. Ponadto w ramach pracy podjęto także próbę typologizacji polskich młodzieżówek partii politycznych.
EN
The scientific work concerns the development of youth organizations of political parties. It focuses on youth organizations permanently cooperating with political parties, which have their representation in the Polish parliament from 2001 to 2007. Aim of this study is to analyze of emergence and development of youth organizations of political parties. Work provides information related to the dynamics of the Polish political scene, and draws attention to the level of citizen participation in the development of Polish politics.

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bosak: Jestem dumny z działań wszechpolaków, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3789470.html (24.12.2012).
 • Forum na rzecz Demokracji, http://lewica.pl/index.php?id=4007 (25.12.2012).
 • Historia MW, http://mw.org.pl/index.php/about/historia-mw/ (9.11.2012).
 • Historia: Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, www.smd.org.pl/kim-jestesmy/historia/ (28.11.2012).
 • Informacje o organizacji młodzieżowej, www.samoobrona.org.pl/pages/21.Archiwum/03.Mlodzi/00.Aktualnosci/index.php?document=999.html (8.12.2012).
 • Jasiewicz-Betkiewicz A., Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność, kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Antoniego Sułka, Warszawa 2003.
 • Jedna partia SLD, www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,725673,19990413RPDGW,Jedna_partia _SLD,.html (15.01.2013).
 • Krajobraz przed bitwą, http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/opinie-lewica/289-pilawski.html (15.01.2013).
 • Krzysztof Bosak zajmie się tworzeniem struktur Ruchu Młodych LPR, www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=5467 &dz=kraj&x=14&pocz=225&gr= (25.12.2012).
 • LPR zrywa „polityczne związki” z Młodzieżą Wszechpolską, www.zyciewarszawy.pl/artykul/186049-LPR-zrywa--polityczne-zwiazki--z-Mlodzieza-Wszechpolska.html (25.12.2012).
 • LPR zrywa z Młodzieżą Wszechpolską, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3787847.html (25.12.2012).
 • LPR zrywa z MW, www.gazetapodatnika.pl/artykuly/lpr_zrywa_z_mw-a_676.htm (25.12.2012).
 • Marek Jurek odszedł z PiS, http://wyborcza.pl/1,76842,4059396.html (4.01.2013).
 • Nazistowskie wybryki Młodzieży Wszechpolskiej, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/194232, nazistowskie-wybryki-mlodziezy-wszechpolskiej.html (23.12.2012).
 • Olechowska P., Kampania wyborcza kandydatów do Sejmu i Senatu w 2005 roku w opinii szczecińskich dzienników, w: Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, red. Burger W., Łuczak M., Olechowska P., Szczecin 2006.
 • Oświadczenie w sprawie publikacji skandalicznych materiałów na stronie dziennik.pl, www.mw. slask.pl/index.php?function=show_all&no=267 (25.12.2012).
 • Piskorski M., Liga Polskich Rodzin, w: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Tomczak Ł., Szczecin 2004.
 • Piskorski M., Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Sielskiego, Poznań 2010.
 • Prawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku, http://prawicarzeczypospolitej.org/index.php?id= partia (4.01.2013).
 • Prokop P., Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu młodzieżówka oraz działalność młodzieżówek partii politycznych w Polsce, które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005roku, w: Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. Kowalczyk K., Tomczak Ł., Toruń 2007.
 • Reaktywacja młodzieżówki Samoobrony, www.samoobrona.info.pl/pages/02.Partia/00.Aktualnosci/index.php?document=426.html (20.12.2012).
 • Tokarz G., Młodzież narodowa w latach 1989–1997. Struktury i idee, w: Młode pokolenie Polski, red. Rogowska B., Wrocław 2000.
 • Tomczak Ł., „Młode Wilki” w SLD – koniec postkomunizmu?, w: POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. Drzonek M., Mieczkowski J., Szczecin 2006.
 • Tomczak Ł., Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej w: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Tomczak Ł., Szczecin 2004.
 • TVP przeprasza Młodzież Wszechpolską, www.youtube.com/watch?v=Oj0-41Vvsl4 (25.12.2012).
 • Wincławska M., Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010.
 • Żebrak A., Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UP Krzysztofa Łabędzia, Kraków 2009.
 • Прокоп П., Развитие польских партийных молодежных организаций после смены политического режима в 1989 году, w: Крайчук, Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва україни, t. I, red. Ротар Н.Ю., Луцьк 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bc71b2d-8744-476f-8467-20478bba4e4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.