Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Vol. 6 | 77-86

Article title

Poznań’s June 1956 in the View of Wyboje – the Periodical of Students and Young Intelligentsia of Greater Poland

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi nowy punkt widzenia na czasopismo „Wyboje” z lat 50. XX w., które było skierowane do studentów i młodej inteligencji. Autorkę interesuje obraz wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r., przedstawiony na łamach tego pisma. Nie można w nim było o tym pisać wprost ze względu na cenzurę. Ale redaktorzy i publicyści umieli sobie z nią poradzić.

Contributors

author

References

 • Czubiński Antoni (2012), Historia Polski XX wieku [History of Poland of the 20th Century], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje (in Polish).
 • Fik Marta (1994), Kultura Polska 1944-1956 [Polish Culture 1944-1956] in: Polacy wobec przemocy 1944-1956, Warszawa: Edition Spotkania (in Polish).
 • Grzelczak Piotr (2016), Poznański Czerwiec 1956 Walka o pamięć w latach 1956-1989 [Poznań’s June 1956. Battle about memory], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Instytut Pamięci Narodowej (in Polish).
 • Jankowiak Stanisław and Rogulska Agnieszka (eds) (2002), Poznański Czerwiec 1956, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej (in Polish).
 • Jankowiak Stanisław (2007), Sytuacja społeczno-polityczna w Wielkopolsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych na tle sytuacji w kraju [Social-political Situation in Greater Poland in the First Half of the 1950s at the background of the Situation in the Country] in: Konrad Białecki and Stanisław Jankowiak (eds.) Poznański Czerwiec 1956: Uwarunkowania – Przebieg – Konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 22-23 czerwca 2006, Poznań: Instytut Historii UAM (in Polish).
 • Kochanowicz Joanna (2000), ZMP w terenie, stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości [Polish Youth Association in the Terrain, Stalinist Attempt to Modernization of the Refractory Reality], Warszawa: Wydawnictwo Trio (in Polish).
 • Kosiński Krzysztof (2006), Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL [Official and Private Life of the Youth in the Times of the Polish People’s Republic], Warszawa: Rosner & Wspólnicy (in Polish).
 • Makowski Edmund (2006), Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa PRL [Poznań’s June 1956. The First Revolt of the Society of the Polish People’s Republic], Poznań: Wydawnictwo Poznańskie (in Polish).
 • Paczkowski Andrzej (2000), Pół wieku dziejów Polski 1939-1989 [Half a Century of the History of Poland: 1939-1989], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 • Schramm Tomasz (2005), Odwilż na Uniwersytecie Poznańskim [The Thaw at the University of Poznań] in: Odwilż ‘56, „Kronika Miasta Poznania” 3, Poznań, p. 14 (in Polish).
 • Świda-Ziemba Hanna (2010), Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii [The Youth of the Polish People’s Republic. The Portraits of Generations in the Context of History], Kraków:Wydawnictwo Literackie (in Polish).
 • Waśkiewicz Andrzej Krzysztof (ed.) (1975), Czasopisma Studenckie w Polsce (1945-1970), Warszawa: Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (in Polish).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bc8d107-48ed-4a6b-bd8b-a0eccf9489fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.