Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 211 | 67-78

Article title

Wpływ kryzysu 2008-2013 na dynamikę procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of the crisis 2008-2013 on the dynamics of integration processes in the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper is an attempt to analyze the impact of crisis 2008-2013 on the in¬tegration processes within EU and the euro zone. A thesis of this study is that the after¬math of the crisis led to the revival of the idea of political union. The article lists the institutional weaknesses of European monetary union, which contributed to the intensification of the crisis phenomena in some euro area economies. There is also an indication that the introduced reforms were centered around increasing the coordination of economic policies of Member States, what implies the need for clos-er political cooperation within the EU. The main part of the paper is an overview of A Blueprint for a deep and genuine Economic and Monetary Union - a key document that contains a vision of the future co¬operation of the EU Member States on the financial, economic, fiscal and political level. In the final section there is an attempt to present the consequences of the heterogeneous understanding of the concept of political union, as well as a trial to classify the emerging vision of political cooperation within the EU.

Year

Volume

211

Pages

67-78

Physical description

Contributors

author

References

 • Borowski J.: Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. PWE, Warszawa 2011.
 • Bourrinet J., Vigneron Ph.: Paradoksy strefy euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego, Poznań 2011.
 • Debata o przyszłości Europy, http://ec.europa.eu/debate-future-europe/ongoing-debate/ index_en.htm.
 • Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 16446/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
 • Dullien S., Torreblanca J.I.: What is Political Union? European Council on Foreign Re-lations, London December 2012.
 • Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. European Commis-sion, Luxembourg 2009.
 • Europejski Mechanizm Stabilności, http://www.esm.europa.eu/.
 • Konkluzje Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r., EUCO 104/2/13 REV 2.
 • Konkluzje Rady Europejskiej EUCO 37/13 z dnia 8 lutego 2013 r.
 • Nowak-Far A.: Unia gospodarcza i walutowa w Europie. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.
 • Materiały Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1417826/22_eip.pdf.
 • Orędzie o stanie Unii Przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso, http://ec.europa.eu/ news/eu_explained/120912_pl.htm.
 • Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodaczej i walutowej. Otwarcie debaty europejskiej, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2012) 777 final/2.
 • Popowicz K : Dynamika integracji europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Raport końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej z 17.09.2012 r.
 • Report of the high-level group on financial supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière, Brussels 2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.
 • Rozwój integracji europejskiej w kolejnych traktatach, http://europa.eu/legislation_summaries/ institutional_affairs/treaties/treafies_introduction_pl.htm.
 • de Schoutheete Ph.: Europa dla wszystkich. Dziesięć szkiców o konstrukcji europejskiej. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1999.
 • Trzcińska A.: Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii fi-nansowej. Departament Zagraniczny NBP, marzec 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bcb214f-5324-422f-ade8-923993cdd67b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.