Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 43 | 5-6(506-507) | 2-6

Article title

BADANIA EUROPEJSKIE NAD UTRUDNIENIAMI W KORZYSTANIU Z PRAWA DO SWOBODNEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Selected contents from this journal

Title variants

EN
EUROPEAN RESEARCH ON THE DIFFICULTIES IN EXERCISING THE RIGHT TO FREE MOVEMENT OF EU CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
European research on the difficulties in exercising the right to free movement of EU citizens and their family members. The study discusses the development of the material scope of the freedom of movement of persons in the EU, which is analyzed on the basis of the EU laws and regulations. Special attention with particular emphasis on European research currently being conducted in this regard. A broad perspective on the rights issuing from the freedom of movement is presented. However, the varied character of these rights and lack of coherence between different legal acts and instruments complicates the application of the freedom of movement principle in the EU Member States. Moreover, the EU Member States put into force different obstacles and restrictions in the access to social security schemes and benefits. This problem is addressed by the Court of Justice of EU in numerous legal judgments, where the broad understanding of the freedom of movement is supported.
W opracowaniu dokonano analizy rozwoju zakresu przedmiotowego swobody przepływu osób na podstawie różnych regulacji prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem badań europejskich aktualnie prowadzonych w tym zakresie. Pokazano szerokie ujęcie uprawnień związanych ze swobodą przepływu osób. Jednak ich różnorodny charakter prawny, zwłaszcza brak spójności między rozmaitymi podstawami prawnymi, z których te uprawnienia wypływają, rodzi szereg problemów w ich stosowaniu w państwach członkowskich. Prawa krajowe bowiem stosują ograniczenia w dostępie do różnych uprawnień socjalnych, gwarantowanych z tytułu swobody przepływu osób w UE. Rangę problemu dostrzega TSUE i wydaje w tych sprawach liczne wyroki, potwierdzające słuszność szerokiego ujęcia uprawnień przypisanych swobodzie przemieszczania się osób w UE.

Year

Volume

43

Issue

Pages

2-6

Physical description

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

  • Dilemmas in the implementation of Directive 2004/38 on the right of citizens and their family member to move and reside freely in the UE, briefing paper, sprawozdanie z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące stosowania dyrektywy 2004/38 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, Parlament Europejski, załącznik, s. 4.
  • Dokument roboczy w sprawie dalszych działań po rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy 2004/38 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, dnia 13 czerwca 2008 r. (2008), Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Parlament Europejski, DT/729174 PL.doc.
  • Jorens Y., Lhernould J.-Ph. (2011), European Report 2011, raport wykonany w ramach projektu „Training and reporting on European Social Security”, Gent, www.tress-network.org/ [dostęp 28.04.2016].
  • Kuś A., red. (2011), Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, KUL, Lublin.
  • Uścińska G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Van Overmeiren F. (ed.), E. Eichenhofer, H. Verschueren (2011), Analytical Study 2011. Social security coverage of non-active persons moving to another Member State, raport wykonany w ramach projektu „Training and reporting on European Social Security”, Gent, www.tress-network.org/ [dostęp 28.04.2016].
  • Van Over­meiren F. (ed.), O’Brien Ch., Spaventa E., Jorens Y., Schulte B. (2014), Analytical Report 2014. The nations of obstacle and discrimination under EU law of free movement of workers, raport wykonany w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (FreSsco), European Commission, Brussels, December.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bcb9f12-da41-40e0-bf85-0350ea81d311
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.