Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 14 | 208-222

Article title

NORWID I POUSSIN

Authors

Content

Title variants

EN
NORWID AND POUSSIN

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A favourable statement made by Cyprian Norwid on the works of French painter Nicolas Poussin, who lived during clashing of baroque and classical movements, served to present aesthetic views of a Polish poet observing the struggling of classical-romantic tendencies in his time. Norwid’s creative attitude, developed from among the diverse range of artistic schools of thought, was based on his preference for antique, traditional and Christian values. Poussin paintings included those values, apart from his several years of fascination with Venetian art, which, according to Norwid, served above all to provide sensual pleasure, inter alia through the primacy of the colourism over the linearity.The Polish poet viewed art as a unique calling, able to transform both individuals and society and lead them to perfection. Therefore, Venetian art was not interpreted favourably by Norwid, in contradiction to the intellectual character of Poussin’s painting.

Year

Issue

14

Pages

208-222

Physical description

oryginalna praca badawcza

Dates

published
2016-12-30

Contributors

author
 • Akademia Pomorska w Słupsku

References

 • Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa 1959.
 • Białostocki J., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978.
 • Bieńkowska E., Co mówią kamienie Wenecji, Gdańsk 2000.
 • Cieślińska N., Norwida Obywatel Gustaw Courbet. W: Ars Auro Prior. Studia Ioanni Białostocki. Sexagenario Dicata, red. J.A. Chróścicki i in., Warszawa 1981.
 • Dunajski A., Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1985.
 • Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa-Kraków 1984.
 • Gogut A., Sztuka manieryzmu i baroku. W: Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1986.
 • Gomulicki J.W., Wstęp. W: C. Norwid, Trylogia włoska, Warszawa 1979.
 • Górski K., Z historii i teorii literatury, Warszawa 1964.
 • Halkiewicz-Sojak G., Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2010.
 • Honour H., Neoklasycyzm, przeł. W. Juszczak, Warszawa 1972.
 • Ikonografia romantyczna. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977.
 • Kozakiewiczowa H., Renesans we Włoszech. W: Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1986.
 • Logu G. de, Abis M., Malarstwo weneckie złotego okresu XV-XVIII w., przeł. W. Gall, Warszawa-Budapeszt 1976.
 • Makowiecki T., Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, Lublin 2013.
 • Melbechowska-Luty A., Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.
 • Merdas A., Dochodzić – trud czyli o problemach badań nad chrześcijaństwem Norwida. W: Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2002.
 • Michałkowa J., Nicolas Poussin, Warszawa 1980.
 • Nicolas Poussin, wstęp i wybór il. J. Zołotow, przeł. J. Kazem-Bek, seria: „Wielcy malarze świata”, Warszawa 1986.
 • Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971.
 • Norwid C., Promethidion, wstęp i oprac. S. Sawicki, Kraków 1997.
 • Piechal M., O Norwidzie, Warszawa 1937.
 • Piechocki J., Norwidowa koncepcja sztuki-pracy, Poznań 1929.
 • Pniewski D, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005
 • Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, red. P. Chlebowski, Lublin 2007.
 • Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1977.
 • Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.
 • Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. 3, Warszawa 1988.
 • Poussin i teoria klasycyzmu, oprac. J. Białostocki, Wrocław 1953.
 • Rottermund A., Klasycyzm i romantyzm. W: Dzieje sztuki polskiej, red. B. Kowalska, Warszawa 1987.
 • Rzepczyński S., Wokół nowel „włoskich” Norwida, Słupsk 1996.
 • Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.
 • Secomska K., Tintoretto, Warszawa 1984.
 • Stefanowska Z., Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1988.
 • Trojanowiczowa Z., Ostatni spór romantyczny. Cyprian Norwid–Julian Klaczko, Warszawa 1981.
 • Trzech Bellinich, laudate44.wordpress.com/2013/03/24/trzech-bellinich [28.03.2013].
 • Trznadel J., Czytanie Norwida, Warszawa 1978.
 • Widacka H., Nieznany Norwid, Warszawa 1996.
 • Wyka K., Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.
 • Zgórniak M., Pędzel Tycjana. Francuscy malarze i krytycy XIX wieku wobec weneckiego Cinquecenta, Kraków 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-4721

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bcbaf69-caf2-40f5-afd1-0435da4331a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.