Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 27 | 473–486

Article title

Oskar Arnulfo Romero, święty trudnego czasu

Authors

Content

Title variants

EN
Oscar Arnulfo Romero, Saint of difficult times

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł na przykładzie św. Oskara Romero, arcybiskupa San Salvadoru w latach 1977–1980, ukazuje, że świętość zawsze jest osadzona w konkretnej rzeczywistości historyczno-geograficzno-duchowej (część pierwsza). Dbając o zbawienie dusz i pokój w kraju w trakcie narastającego konfliktu polityczno-gospodarczego, arcybiskup podejmował wszystkie niezbędne działania: był mediatorem między rządem a niezadowolonym ludem; upominał za bestialstwo wojska; zapewniał schronienie i żywność potrzebującym (część druga). Te działania wzbudziły falę protestów oponentów, którzy oskarżali go o lewicowe poglądy i propagowanie teologii wyzwolenia (część trzecia). W wątpliwościach św. Oskar szukał duchowego wsparcia w nauczaniu ówczesnych papieży oraz Soboru Watykańskiego II i synodów – i je tam znajdował (część czwarta). Mimo przeciwności św. Oskar pozostał wierny do końca powołaniu pasterza „owiec i wilków” i dopiero gdy go już zabrakło, okazało się, jak ważny był dla pokoju w Salwadorze. Odpowiedzialny za zbawienie powierzonych ludzi heroicznie bronił świętości i godności ich życia, aż do męczeńskiej śmierci w czasie sprawowanej Mszy Świętej.
EN
The article, through the example of St. Oscar Romero, the archbishop of San Salvador in 1977–1980, shows that the sanctity is always embedded in the particular historical, geographical and spiritual reality – first part. The Archbishop, taking care of salvation of souls and peace in the country during the growing political and economic conflict, was taking all necessary efforts: he was a mediator between the government and dejected people, he admonished the military forces for their inhumanity; provided shelter and food to the people in need – second part. Further, the article shows that these actions awoke the storm of protests of the opponents, who accused him of left-wing orientation and the promotion of liberation theology. In doubts, St. Oscar sought spiritual support in the teaching of the contemporary popes, the Second Vatican Council and synods – and he used to find this support there. The last part of the article present St. Oscar as faithful to his vocation of being the shepherd “lams and wolves” to the last, and the consequences of his loss to the country. As the responsible for the salvation of confided him people, he heroically defended the sanctity and dignity of their lives until his martyr’s death while he was celebrating the Holy Mass.

Contributors

author
 • misjonarz, proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła w Jiguaní na Kubie
 • Seminario Católico San Basilio w Santiago de Cuba

References

 • Cavada Diez, Miguel. „La espiritualidad da los pobres en la predicación de Monseñor Romero”. W: La espiritualidad de Monseñor Romero, red. José Ricardo Urioste. San Salvador: Fundación Monseñor Romero, 2015.
 • Filchowski, Julian. „San Óscar Romero, ¡Presente!”. Espacio Laical 4 (2018): 13–15.
 • Francisco. „Carta del Santo Padre Francisco con motivo de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez”. Dostęp: 23.05.2015. http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150523_lettera-beatificazione-romero.html.
 • Giovagnoli, Agustino. „Romero y Roma”. W: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Roberto Morozzo della Roca. Madrid: San Pablo, 2017.
 • Imperato, Mariano. „Romero predicador”. W: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Roberto Morozzo della Roca. Madrid: San Pablo, 2017.
 • Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2017.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
 • López Vigil, María. Piezas para un retrato. San Salvador: UCA Editores, 2018.
 • Paglia, Vincenzo. „Sentir con la Iglesia”. W: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Roberto Morozzo della Roca. Madrid: San Pablo, 2017.
 • Riccardi, Andrea. „Romero entre el mito y la historia”. W: Óscar Romero. Un obispo entre guerra fría y revolución, red. Roberto Morozzo della Roca. Madrid: San Pablo, 2017.
 • Romero, Oskar Arnulfo. „Quaderno espirituale” 3. W: Alberto Vitali, Oskar Romero. Pasterz owiec i wilków. Tłum. Gabriela Kühn. Kraków: Wydawnictwo eSPe, 2011.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „Carta al Presidente de los Estados Unidos de América, 17 de febrero de 1980”. W: Cartas pastorales, discursos y otros escritos Monseñor Óscar A. Romero. T. 7, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2017.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „El misterio de Cristo. Duodécimo domingo del Tiempo Ordinario, 19 de junio de 1977”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 1, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2015.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La historia de la salvación. Decimonoveno domingo del Tiempo Ordinario, 7 de agosto de 1977”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 1, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2015.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La Iglesia, cuerpo de Cristo en la historia. Segunda carta pastoral de monseñor Óscar A. Romero, arzobispo de San Salvador, 6 sierpnia 1977”. W: Cartas pastorales, discursos y otros escritos Monseñor Óscar A. Romero. T. 7, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2017.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trans¬cendente. Quinto domingo de Cuaresma, 23 de marzo de 1980”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 6, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2009.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La Misa única. Cuarto domingo de Cuaresma, 20 de marzo de 1977”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 1, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2015.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La pobreza de las bienaventuranzas, fuera de la verdadera liberación del pueblo. Sexto domingo del Tiempo Ordinario, 17 de febrero de 1980”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 6, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2009.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La última homilía de Monseñor. Primer aniversario de la muerte de la señora Sara Meardi de Pinto, 24 de marzo de 1980”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 6, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2009.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La verdad, fuerza de la paz. Mensaje pastoral de Año Nuevo, 1 de enero de 1980” W: Cartas pastorales, discursos y otros escritos Monseñor Óscar A. Romero. T. 7, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2017.
 • Romero, Óscar Arnulfo. „La Virgen María nos ofrece una promesa de salvación. Homilía de la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio de 1977”. W: Homilías Monseñor Óscar A. Romero. T. 1, red. Miguel Cavada Diez. San Salvador: UCA Editores, 2015.
 • Romero, Óscar Arnulfo. Su diario. San Salvador: Librería Mons. Luis Chávez y González, 2000.
 • Rosa Chávez, Georgio. „El papa Francisco y monseñor Romero: pastores y profetas”. Dostęp 27.03.2015. https://www.vidanuevadigital.com/2015/03/27/el-papa-francisco-y-monsenor-romero-pastores-y-profetas-proximo-beato-23-mayo.
 • Sobrino, Jon. Monseñor Oscar A. Romero. Un obispo con su pueblo. Santander: Sal Tierra, 1990.
 • „Testimonio de Madre Luz de la Cueva”. W: La espiritualidad de Monseñor Romero, red. José Ricardo Urioste. San Salvador: Fundación Monseñor Romero, 2015.
 • Urioste, Ricardo. Monseñor Romero Mártir por el Magisterio Eclesiástico. San Salvador: Fundación Monseñor Romero, 2012.
 • Vitali, Alberto. Oskar Romero. Pasterz owiec i wilków. Tłum. Gabriela Kühn. Kraków: Wydawnictwo eSPe, Kraków, 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bd11d6f-3fa7-4a03-b0f5-05d9d91a80db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.