Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 36 English Version | 217-250

Article title

Norwid’s literary “Etruscan” works

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Norwid’s stay in Florence – the capital of the former Etruria – in the 1840s coincided with the height of European interest in Etruscan culture. In Italy, there were numerous Etruscan museums, mainly private ones, with magnificent collections from excavations. In Europe (Italy, France, Germany and Great Britain) a lot of interesting and usually richly illustrated publications on the Etruscans were published. Norwid could have become familiar with a good selection of these works at the University Library in Berlin, and also in Italy itself. It seems, however, that his Etruscan passion was born in Poland, in the paint shop of Aleksander Kokular. In the Warsaw years, the poet must have visited the magnificent Gallery of Antiquity in Wilanów (where his teacher – Kokular, produced various paintings) and as a “student” of fine arts he had to know the pioneer work (and collections) of S.K. Potocki O sztuce u dawnych, czyli Winckelmann polski, three chapters of the book were devoted to Etruscan art. Not without significance were Norwid’s contacts (domestic and Parisian) with the “Etruscan” collectors: the Potocki, Czartoryski and Działyński families. The Etruscans left their mark both in the notebooks and in the works of the author of Quidam, from his Italian period (which is obvious) to the novel Tajemnica lorda Singelworth written shortly before his death; thus Norwid’s fascination with Etruscan culture and art lasted until the end of his life. Interestingly, the notes also confirm his presence at one of the most recent archaeological sites of that time: in the presumed tomb of the Etruscan ruler Porsenna. All these facts make Norwid one of the few Polish Romantics (alongside J.I. Kraszewski) who were deeply and substantively interested in this archaeological and cultural theme. Norwid’s literary and plastic “Etruscan” works also constitutes an important – equal to the vision of British, Italian and French artists – contribution of the Polish “magician” to saving and preserving the Etruscan heritage in the culture (and awareness) of modern Europe.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Ackroyd P., Venice: Pure City, Chatto & Windus, 2009.
 • Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, M. Kalinowska, B. Paprocka-Podlasiak (eds.), Toruń 2003.
 • Artystyczne zbiory Wilanowa, introduction by W. Fijałkowski, Warszawa 1979.
 • Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.
 • Baczewska A., Europejskie narodziny Arlekina. Korzenie, rozwój i przetrwanie błazna – najsłynniejszej postaci komedii dell’arte, “Iuvenilia Philologorum Cracoviensium” 6(2013), pp. 289-301, www.ejournals.eu/pliki/art/4638 [accessed: 6.11.2016].
 • Barni E., L’avventura di Poggio Gaiella, “Archeologia a Chiusi” 1991, http://www. archeochiusi.it/wp-content/uploads/2014/11/ArcheoChiusi-Bollettino-1991.pdf [accessed: 6.11.2016].
 • Bulanda E., Etruria i Etruskowie, Lviv 1934.
 • de CaylusA.C.Ph., Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, romaines et gauloises, vol. I-VII, Paris 1752-62, http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/3667-recueil-d-antiquites-egyptiennes-etr/ [accessed: 6.11.2016].
 • Chlebowski P., Romantyczna silva rerum. O Norwidowskim “Albumie Orbis”, Lublin 2009.
 • Dąbrowski K., Śladami Etrusków, Warszawa 1970.
 • Dobrowolski W., Dokumentacja grobów etruskich z Tarquinii Franciszka Smuglewicza w Złotym Domu Nerona. Wystawa w 200-lecie śmierci Franciszka Smuglewicza w Muzeum narodowym w Warszawie. Katalog wystawy (5 maja-13 lipca 2008), pp. 66-75.
 • Dobrowolski W., The Drawings of Etruscan Tombs by Franciszek Smuglewicz and his Cooperation with James Byres, “Biulettin du Musée National de Varsovie” 19 (1978), pp. 97-119.
 • Dobrowolski W., Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego: próba rekonstrukcji kolekcji, Warszawa 2007.
 • Dokurno Z., Kompozycja utworów lirycznych C. K. Norwida (do roku 1852), Toruń 1965.
 • Gąsiorowski S.J., Badania polskie nad sztuką starożytną. Relacje podróżników – kolekcjonerstwo – badania naukowe, [in:] Historia nauki polskiej w monografiach, vol. XXI, Kraków 1948, pp. 21-22.
 • Grand Tour: narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego: pamiątka wystawy zorganizowanej w ramach jubileuszu 200-lecia działalności Muzeum w Wilanowie 1805-2005 pod honorowym patronatem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, J. Mieleszko (ed.), Warszawa 2006.
 • Hall J., Michelangelo and the Etruscans, “New York Review of Books” 53.17 – 2 November 2006, http://www.nybooks.com/articles/archives/2006/nov/02/michelangelo-and-the-etruscans/ [accessed: 6.11.2016].
 • Inghirami F., Monumenti etruschi, Fiesole 1821–1826.
 • Karamucka M., Antyczny Rzym Norwida, Poznań 2016.
 • Kasperski E., Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Warszawa 2003.
 • Kocur M., Atellana, [in:] idem, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005, http://www.kocur.uni.wroc. pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Awe-wsadzy-teatru-rozdzias-vi-atellana&catid=37%3Abooks-we-wladzy-teatru&Itemid=92&limitstart=1 [accessed: 6.11.2016].
 • Nadalini G., La villa-musée du marquis Campana à Rome au milieu du XIXe siècle, “Journal des savants” 1996, No. 2 (2), pp. 419-463, http://www.persee.fr/web/revues/home/rescript/ article/jds_0021-8103_1996_num_2_1_1602 [accessed: 6.11.2016].
 • Niemirowski A., Etruskowie, transl. by A. Szymański, Łódź 1990.
 • Il mondo degli Etruschi. Ciclo di conferenze, Ferrara 24.01.2013, https://www.youtube.com/watch?v=gdwQISJRe8E&list=PLLKAkWVu3fx28chx5H2PatIrdEgso0Ct3&index=4 [accessed: 06.11.2016].
 • Owczarek B., “Tajemnica lorda Singelworth”, [in:] Cyprian Norwid. Interpretacje, S. Makowski (ed.), Warszawa 1986.
 • OwenJ., Ornaments from Greek and Etruscan vases in the British Museum and the Louvre, http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47da-3a94-a3d9-e040-e00a18064a99 [accessed: 6.11.2016].
 • Pajzderski N., Zbiory gołuchowskie, “Sztuka i Artysta” 1924, pp. 1-7.
 • Pallottino M., The Etruscans, transl. by J. Cremona, Indiana University Press, 1975, p. 24
 • Płaszczewska O., Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800- 1850), Kraków 2003.
 • Pniewski D., Starożytne rzeźby, reprodukcje “etruskich” waz i obrazy poetyckie w “Quidamie”, [in:] idem, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005, pp. 220-251.
 • Postel G., De Etruriae regionis. Originibus, institutis, religione, ac moribus commentario, Firenze 1551.
 • Potocki S.K., O sztuce u dawnych, czyli Winckelmann polski, Warszawa–Kraków 1992.
 • “Quidam”. Studia o poemacie, P. Chlebowski (ed.), Lublin 2011.
 • Ramage N.H., Sir William Hamilton as Collector, Exporter, and Dealer: The Acquisition and Dispersal of His Collections, “American Journal of Archaeology” 94(1990), No. 3, 469-480, http://www.jstor.org/stable/505798?seq=1#page_scan_tab_contents [accessed: 6.11.2016].
 • Ridgway D., James Byres and the Definition of the Etruscans, https://www.britishmuseum.org/pdf/1%20Ridgway-pp.pdf [accessed: 06.11.2016].
 • Romantycy wobec antyku: antologia tekstów źródłowych, selection, introduction and comments by D. Dąbrowska, Szczecin 2006.
 • Rzepczyński S., O umyśle “zgadobliwym”. “Tajemnica lorda Singelworth”, “Studia Norwidiana” 14: 1996, pp. 105-112.
 • Rzońca W., Norwida mit Italii, “Prace Filologiczne Uniwersytetu Warszawskiego” 57(2009), pp. 183-192, http://pflit.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/118/2016/04/pflit-LVII.pdf [accessed: 15.07.2017].
 • Sarti S., The Campana Collection at the Royal Museum of Art and History (Brussels), Brussels 2012, http://www.academia.edu/4103291/The_Campana_Collection_at_the_Royal_Museum_of_Art_and_History_Brussels_ [accessed: 6.11.2016].
 • Stoddart S.K.F., Historical Dictionary of the Etruscans, Lanham–Maryland–Toronto–Plymouth: Scarecrow Press, Inc. 2009.
 • Szmydtowa Z., Norwid wobec włoskiego odrodzenia, [in:] eadem, Studia i portrety, Warszawa 1969, pp. 219-276.
 • Trybuś K., Maska lorda Singelworth, “Studia Norwidiana” 14: 1996, pp. 95-103.
 • WaltersH.B., Catalogue of the Greek and Etruscan Vases in the British Museum, vol. II, London 1893, https://archive.org/stream/acataloguegreek01unkngoog#page/n4/mode/2up [accessed: 6.11.2016].
 • Woźniewska-Działak M., Poematy narracyjne Cypriana Norwida. Konteksty literacko-- kulturalne, estetyka, myśl, Kraków 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9bd212a1-3ab7-4f8f-915c-e76cc0db3bcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.