Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 144 | 33-46

Article title

Małe miasta z funkcją przemysłową w aktywizacji obszarów peryferyjnych północnej Polski

Authors

Content

Title variants

EN
Towns with Industrial Function in the Development of Peripheral Areas in Northern Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The topic of the research focused on small towns in peripheral areas (that is, outside metropolitan areas) in 3 voivodships in northern Poland (Pomeranian, Varmian- -Masurian and West Pomeranian). The author argues that the industry development in small towns can be an important development factor of peripheral areas. The author identifies the development level of the town industrial function and analyses their correlations with some of the features of the towns and their surroundings. He characterizes also most important industry in towns where the level of industry development is the highest. He is also searching for an answer to the question about factors of industry development in researched towns. In many cases in which spatial factors are difficult to explain by their configuration, coincidence can be said to play an important role.

Keywords

Year

Volume

144

Pages

33-46

Physical description

Contributors

author

References

 • Bank Danych Lokalnych GUS. www: stat.gov.pl.
 • Czepczyński M.: Znaczenie zakładów przemysłowych w przestrzeni egzystencjalnej miast. W: Przemysł w przestrzeni lokalnej. Red. T. Marszał. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Czerny M.: Przemysł i region: studium wybranych miast Polski i Niemiec Wschodnich. WGiSR UW, Warszawa 1999.
 • Domański R.: Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych. PWE, Warszawa 1972.
 • Dziadek S.: Przemiany przemysłu na Ziemi Cieszyńskiej w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. W: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG. Akademia Pedagogiczna, Warszawa-Kraków 2000, nr 1.
 • Gierańczyk W.: Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko- pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej. W: Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Red. Z. Zioło i T. Rachwał. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków, nr 9.
 • Kachniarz T., Makowska K., Szymkiewicz E.: Małe miasta przemysłowe. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1996.
 • Kiniorska I.: Zmiany społeczno-gospodarcze w małych miastach województwa świętokrzyskiego. W: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych. Red. K. Heffner i A. Polko. AE, Katowice 2010.
 • Konecka-Szydłowska B.: Zmiany społeczno-gospodarcze w małych miastach województwa wielkopolskiego. W: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. M. Śmigielska i J. Słodczyk. Materiały ogólnopolskiej konferencji nt. Śląsk Opolski- geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Opolski, Sindruk, Opole 2003.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt, 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010-2020.
 • Kulesza M., Marszał T.: Małe miasta obszaru Polski środkowej w okresie transformacji ustrojowej. W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. Red. T. Markowski i T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, z. 182.
 • Lamprecht M.: Rozwój działalności przemysłowej w małych miastach Polski Środkowej - rys historyczny. W: Funkcja przemysłowa małych miast. Red. T. Marszał. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009.
 • Myna A.: Przemysł w małych miastach. "Człowiek i Środowisko" 1993, nr 2/3.
 • Rajman J.: Zmienna rola przemysłu jako czynnika miastotwórczego. W: Europa: gospodarka, przemysł. Red. J. Rajman. Akademia Pedagogiczna, Kraków 2001.
 • Raport szczegółowy dla powiatu kościerskiego na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 r. Human Capital Business, Sopot 2008.
 • Runge J.: Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice 2006.
 • Rydz E., Jażewicz I.: Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego. W: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. Red. Z. Zioło. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Fosze, Rzeszów 2001, nr 3.
 • Słodczyk J.: Rola funkcji przemysłowej w miastach regionu opolskiego w świetle struktury osób pracujących. W: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast. Red. J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • Sołtys J.: Małe miasta w Polsce północnej - typy i uwarunkowania rozwoju. W: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych. Red. K. Heffner i A. Polko. AE, Katowice 2010.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Lubawy. Gmina Miejska Lubawa, Lubawa 2008.
 • Suliborski A., Walkiewicz D.: Wpływ transformacji ustrojowej na zmianę roli funkcji przemysłowych miast w procesach integracji regionalnej sieci osadniczej województwa płockiego. W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. Red. T. Markowski i T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, z. 182.
 • Szmytkie R., Zuzańska-Żyśko E.: Potencjał rynków pracy w ośrodkach lokalnych na obszarze śląskim. W: Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych. Red. K. Heffner i A. Polko. AE, Katowice 2010.
 • Świdurska A.: Struktura i organizacja przemysłu małych i średnich miast regionu poznańskiego w warunkach transformacji systemowej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9be07b28-b730-4aee-a4c5-cb8ac145d92f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.