Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 1 | 175-190

Article title

Management of primary and secondary schools

Content

Title variants

PL
Zarządzanie szkołami podstawowymi i średnimi

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Aktualnie szkoły podstawowe i średnie są pod wpływem procesów reorganizacji, w których rozwój potencjału ludzkiego jest skierowany na wyŜsze poziomy profesjonalizmu, jakości edukacji i kształcenia kadry kierowniczej. Proces kształcenia jest bardzo skomplikowany, ale aby szkoła mogła funkcjonować bez przeszkód, pracownicy oświaty powinni być wspierani przez odpowiednie kadry zarządzające, które tworzą sferę „podejścia ekonomicznego” oraz stworzenie „produktu” rozumianego jako pełne przygotowanie ucznia, który moŜe po szkole średniej wejść na rynek pracy jako kandydat na pracownika wysokiej jakości. Szkoły powinny dla podniesienia jakości kształcenia zdobyć wyŜsze finansowanie i wyŜsze odsetki uczniów dobrze przygotowanych – są to zadania dla kadry zarządzającej.
EN
Primary and secondary schools are under the influence of reorganizations and processes in which development of human potential is streaming to higher professionalism and education qualities of education and management staff. The process of education is very complex and should place the education staff at first, but it order to function without obstacles the education staff should be supported by adequate managing staff that creates the sphere of „economic approach” and creation of a „product” called complete pupil that can after secondary school approach the employee market as a quality candidate. Schools runes in a good quality sense gain higher rates and higher interest of pupils for inscriptions, and these are the tasks for managing staff. Therefore our papers is directed upon research about the management subjects in primary and secondary education, to see how much managers are „into”management issues, what are the wishes of mangers about management subjects in classes and as important for them in running the schools, to school managers about management knowledge they have and relations between school management and management functions applications. The research was conducted in eight schools, two secondary and six primary schools. We confirmed our hypothesis that management is different in primary and secondary schools. In primary schools there is no subject called management as part of education program such exists in one secondary school. The professional profile of school manager was not connected to thematic of management and involving management as a subject in school programs. With the aim and meaning of management in education only 25 percent of education staff and school managers were acquainted. All managers answered that management is necessary and useful for pupils and young people in the society. The majority of school managers (87,5 percent) were content with their roles manager. The same percentage answered that they would need a team for school management. All school mangers agreed that this team should have different knowledge and skills connected to management capabilities. The most important duties would be in filed of finances, promotions, psychology, law and general culture.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

175-190

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

References

 • Ansoff I. (1965), Corporate Strategy, Mc Graw-Hill, New York.
 • Davis K., Frederick W.C. (1984), Business and Society, 5 th ed., New York (Mc Graw–Hill Book Companx).
 • Ferenčak I. (2003), Počela ekonomike, Ekonomski fakultet u Osijeku, Grafika d.o.o., Osijek.
 • Ilak Peršurić A.S., Gautier P. (2005), Education in rural areas: Action research for development strategies in Croatia, Policy Futures in Education, 2 (3), s. 164–183.
 • Ilak Peršurić A.S. (2003), Acess of Compulsory Education in Rural Areas of Croatia, Zbornik radova 22. Posvetovanje organizatorjev dela, Florjanič J. (ur.), Portorož, Slovenija, s. 243–253.
 • Jadrešić V. (2001), Turizam u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni, Školska knjiga, Zagreb.
 • Juraković L. (2006), Kreativnost v vzgojno-izobraževalnom procesu, Revija Iskanje, Community of boarding schools, Slovenia.
 • Meler M. (2003), Neprofitni marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
 • Mušanović M. (2001), Pedagogija profesionalnog obrazovanja, Graftrade, Rijeka.
 • Novak B. (2002), Odlučivanje u financijskom upravljanju, Ekonomski fakultet u Osijeku, Grafika d.o.o., Osijek.
 • Radišić F. (1989), Ekonomika i organizacija poslovanja u hotelijerstvu, Otokar Keršovani, Opatija.
 • Stoll L., Fink D. (2000), Mijenjajmo naše škole, Educa, Zagreb.
 • Vukmirović N. (1993), Privatni posao, znanje i mašta, Alineja, Zagreb.
 • Weihrich H., Koontz H. (1998), Menadžment, Mate, Zagreb.
 • www.solazaravnatelje.si

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9be5d93b-1977-4c7b-92df-4666fe934577
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.