Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 159-166

Article title

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN SCHOOLS WITH POLISH EDUCATING AND THE SPECIAL SCHOOL FOR DEAF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF INDEPENDENT UKRAINE (1991-2010). COMPARATIVE ASPECTS

Content

Title variants

PL
ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO W SZKOŁACH Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA I SZKOŁACH SPECJALNYCH PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY (1991-2010). ASPEKTY PORÓWNAWCZE

Conference

Numer specjalny: Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Our conducted scientific comparative analysis shows that the special educating of deaf children and formations of schools with Polish has alike history in Ukraine. On the modern stage of community development the Ukrainian state guarantees equal rights for all nationalities resident on her territory. Becoming of the independent Ukrainian state became reliable defenses for the children-invalids of the special schools-boarding-schools and children of schools of national minorities. Development of independent Ukraine opened new prospects for the revival of all nationalities. The analysis of the stages and progress of school trends, formations of national minorities and special education, on Ukraine proves that during great while education was not complete national freedom, as a result, was doomed to lag. At the same time, she was the weapon of people of the fight for national rights, democratization and educating in a native language.
PL
Przeprowadzona w niniejszym artykule analiza porównawcza pokazuje, że organizacja kształcenia specjalnego przeznaczonego dla dzieci głuchoniemych oraz organizacja szkół z polskim językiem wykładowym ma na Ukrainie podobną historię. Obecnie państwo ukraińskie gwarantuje równe prawa wszystkim narodowościom zamieszkującym jego terytorium. Wraz z powstaniem współczesnej Ukrainy zapewniono ochronę dzieciom ze szkół specjalnych (w tym dzieciom głuchoniemym). Efektem tych procesów było powstanie sieci internatów, tak dla dzieci ze szkół specjalnych, jak i dla dzieci ze szkół przeznaczonych dla mniejszości narodowych. Przeprowadzona analiza wykazuje również, że we wcześniejszym okresie rozwoju edukacji na terytorium współczesnej Ukrainy nie zapewniono pełnej wolności mniejszościom narodowym, jak i dogodnych warunków rozwoju edukacji specjalnej, w wyniku czego odnotowano szereg opóźnień.

Year

Issue

18

Pages

159-166

Physical description

Contributors

  • National Academy of Educational Sciences of Ukraine in Kyiv

References

  • Berezovskay, L. (2013). Public policy in relation to differentiation of organization and maintenance of school education in Ukraine (an end of 30th is the first half 50th of XX of century). Kyiv.
  • Joanna, B. (1997). Resource centers for persons with disability. Access: http://www.education-inclusive.com
  • Conception of high general national school of Ukraine. (1994). Initial School, 13, 11.
  • Melnuk, S., Chernuchko, S. (2010). Ethnic and language variety of Ukraine. Kyiv.
  • Syhomlinskiy, V. (1976). Problems of education of the all-round developed personality. Kyiv.
  • Shevchenko, V., Savchyk, O. (2012). Development of establishment for the studies of children with violations of rumor on Bukovina (1908-2012). Kyiv.
  • Shevchenko, V. (2016). Special educational establishments. Access: http://www.volodymyr-shevchenko.edukit.kiev.ua/spetsialni_zaklady/
  • Yrmachenko, M. (1968). Education and educating of deaf children are in USSR. Kyiv.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9be909aa-cbf1-479d-a7a9-1fde58212c9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.