PL EN


2013 | 21 | 109-125
Article title

Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Translation of a scientific texts and role of paratexts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses translator’s problems and the role of different paratexts (such as footnotes, comments, forewords, afterwords and text on the cover of books) in the translation of specialized texts (scientific ones in particular). In this type of texts, the information is imperative to the reader, so every intervention of a translator makes the sense more clear in the translated work.
Year
Volume
21
Pages
109-125
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Antczak, M., Nowacka, A. (2009), Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, wyd. 2. popr., Wydawnictwo SBP, Warszawa.
 • Bogacki, K., (2010), « Sur quelques malentendus relatifs aux langues contrôlées », w: Górnikiewicz, J., Grzmil‑‑ Tylutki, H., Piechnik, I. (éd.), En quête de sens. Études dédiées à Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Carstensen, B. (1988), “L oan‑‑ translation: theoretical and practical issues”, Folia linguistica: Acta Societatis LinguisticæEuropææ, XXII/1‑‑ 2, s. 85‑‑ 92, [on-line] DOI: 10.1515/flin.1988.22.1-2.85.
 • Dąmbska‑‑ Prokop, U. (2012), O tłumaczeniu źle i dobrze, Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków.
 • Eckstein, M., Sosnowski, R. (2004), Komputer w pracy tłumacza: praktyczny poradnik, Tertium, Kraków.
 • Gajda, S. (1982), Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Hrehorowicz, U. (1997), „Przypisy tłumacza: to be or not to be?”, Między Oryginałem a Przekładem, III, s. 109‑‑ 116.
 • Ingarden, R. (1955), „O tłumaczeniach”, w: idem, O sztuce tłumaczenia, Rusinek, M. (red.), Ossolineum, Wrocław, s. 127‑‑ 190.
 • Ivir, V. (1988), “L exicological and translational treatment of internationalisms, Folia linguistica: Acta Societatis Linguisticæ Europææ, XXII/1‑‑ 2, s. 93‑102, [on-line] DOI: 10.1515/flin.1988.22.1-2.93.
 • Kaufman, S. (2009), „Przypisy tłumacza tekstu specjalistycznego: od mediacji do współuczestnictwa”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 139‑‑ 173.
 • Kątny, A. (red.) (2001), Języki fachowe: problemy dydaktyki i translacji, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.
 • Kozłowska, Z. (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), wyd. 2. zm., Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Lerat, P. (1995), Les langues spécialisées, PUF, Paris.
 • Lindsay, D. (1995), Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. K. Pesz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Lipczuk, R., (1992), „Internacjonalizmy a «fałszywi przyjaciele tłumacza»”, Język a Kultura, 7, s. 135‑‑ 143.
 • Maćkiewicz, J. (1992), „Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europejskiej ligi słownikowej”, Język a Kultura, 7, s. 145‑‑ 153.
 • Maćkiewicz, J. (1996), Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Maćkiewicz, J. (2000), „Potoczne w naukowym – niebezpieczeństwa i korzyści, Język a Kultura, 13, s. 107‑‑ 113.
 • Mamet, P. (red.) (2003), Języki specjalistyczne: Zagadnienia dydaktyki i przekładu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 • Markowski, M.P. (1998), „«Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem». Uwagi o tłumaczeniu Derridy”, Literatura na Świecie, 11‑‑ 12 (328‑‑ 329), s. 248‑‑ 261.
 • Ogonowska, A. (2010), Twórcze metafory medialne: Baudrillard – McLuhan – Goffman, Universitas, Kraków.
 • Pieńkos, J. (1993), Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, PWN, Warszawa.
 • Pisarska, A. (1989), Creativity of translators: the translation of metaphorical expressions in non‑‑ literary texts, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1998), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Rachwałowa, M. (1986), Słownictwo tekstów naukowych, Ossolineum, Wrocław.
 • Snell‑‑ Hornby, M. (1995), Translation Studies: An Integrated Approach, wyd. 2. uzup., John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.
 • Sosnowski, R. (2002), „Radość tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Terminologia”, Między Oryginałem a Przekładem, VII, s. 205‑‑ 216.
 • Stróżyński, T. (2009), „Przypisy Boya tłumacza”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 49‑‑ 73.
 • Tazbir, J. (1997), Edytorskie potknięcia, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Troskolański, A.T. (1982), O twórczości: piśmiennictwo naukowo‑‑ techniczne, wyd. 2. uzup., Wydawnictwo Naukowo‑‑ Techniczne, Warszawa.
 • Tryuk, M. (red.) (2010), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach: teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, Bel Studio, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9bf0c095-0f0b-4564-bb3e-d75c9c9af615
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.