Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 109 | 1 | 5-25

Article title

Semantyka nazwy „fraszka” a konteksty kulturowe

Title variants

EN
The Semantics of “Fraszka” (“Trifle”) and Cultural Contexts

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst traktuje o zapożyczonej przez Jana Kochanowskiego z języka włoskiego nazwie genologicznej fraszka. Jest próbą odpowiedzi na pytanie o literacką motywację nazwy zbioru. Wskazano na kontekst antyczny, a mianowicie niewielki atrybut – gałązkę, z którą wykonywane były przez starożytnych w czasie uczty biesiadne utwory poetyckie (skolia). Mechanizm semantycznej derywacji pozwala widzieć w nazwie metonimię oznaki. Analiza sytuacji komunikacyjnej w wierszach należących do zbioru "Fraszek" potwierdza towarzysko-zabawowy charakter poetyckiej kolekcji. Sugerują go także wypowiedzi zewnętrzne, mówiące o kolektywnym odbiorcy, „dobrym towarzyszu”, dla którego były pisane fraszki. Polskojęzyczny zbiór jest paralelny – nie tylko w zakresie formy, ale i dominanty tematycznej – wobec kolekcji łacińskich "Foricoeniów".
EN
The text treats of the genealogical name “fraszka” (trifle) borrowed by Jan Kochanowski from the Italian language. It is an attempt to answer the question about the literary motivation of the name of the collection, and points out to its ancient context, namely to a small attribute a branch with which the ancients performed their poetical works (scolia) during their feasts. The mechanism of semantic derivation allows to discern a metonymy of a sign in this name. The analysis of the communication situation in the poems, which make up “Fraszki (Trifles)” confirms the social and entertaining nature of the poetic collection. This is also suggested in external opinions about the collective audience, the “good companion,” for whom the trifles were written. The Polish language collection is parallel not only in the scope of form, but also in the thematic dominant to the collection of Latin “Foricoenia.”

Year

Volume

109

Issue

1

Pages

5-25

Physical description

Dates

printed
2018-03-20

Contributors

  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c04cbd5-80ed-4dbd-918e-bb99799adf2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.