Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

SPECYFIKA OCENY EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH WEDŁUG MIARY NADZWYCZAJNEJ SPÓŁDZIELCZEJ WARTOŚCI DODATKOWEJ

Content

Title variants

EN
SPECIFICITY OF COOPERATIVE EFFICIENCY EVALUATION ACCORDING TO ABNORMAL COOPERATIVE ADDITIONAL VALUE (ACAV) MEASURE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ocenie efektywności spółdzielni mleczarskich Autorka zastosowała miarę Nadzwyczajnej Spółdzielczej Wartości Dodatkowej (ACAV) według Pietrzaka [2006]. Tak skonstruowana miara integruje zysk spółdzielni z ceną skupu (która zawiera ewentualną korzyść dla rolnika). Porównując ocenę ekonomiczną spółdzielni mleczarskich opartej na zysku ekonomicznym i na ACAV udowodniono znaczne rozbieżności w ocenie rezultatów ekonomicznych podmiotów spółdzielczych.
EN
In order to evaluate the efficiency of dairy cooperatives the author applied Abnormal Cooperative Additional Value (ACAV) measure, according to Pietrzak [2006]. The measure constructed in that way integrates profits of cooperative companies with a procurement price (which includes potential benefit to the farmer). Comparing economic evaluation of dairy cooperatives based on economic profit and on ACAV, considerable differences were proved in the evaluation of economic results of cooperative entities.

Contributors

  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

References

  • Boczar K., 1991. Zasady spółdzielcze. Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego 7.
  • Koulytchizky S., 1981. L’enterprise cooperative en tout qu’organisation. Recma 671.
  • Liebrand C., 2000. How well are dairy cooperatives performing? USDA Rural Development, 1-2.
  • Pichette C., 1972. Analise microeconomiqure et cooperative. Sherbrook, Paris.
  • Pietrzak M., 2004. Efektywność ekonomiczna spółdzielni mleczarskich – koncepcja pomiaru oraz czynniki wzrostu w świetle badań empirycznych. Zagad. Ekon. Roln. 3, 46-47.
  • Pietrzak M., 2006. Efektywność spółdzielni mleczarskich-koncepcja oceny. Wyd. SGGW, Warszawa.
  • Pioch J., 2003. Destrukcja wartości dla akcjonariuszy-wybrane czynniki. W: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Red. S. Jasiewicz, L. Pawłowicz. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 35-44.
  • http://www.rurdev.usda.gov/rbs/pub/aug00/perform.htm [dostęp: 13.06.2010].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c1a3225-5689-4174-9a3c-4a0266e41acb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.