Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(21) |

Article title

Edukacyjna, wychowawcza i kulturotwórcza działalność Proletkultu (1917–1932): analiza pojęciowo-kategorialna

Content

Title variants

EN
Educational and cultural activities of Proletkult (1917–1932): conceptual and categorical analysis

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule „Edukacyjna, wychowawcza i kulturotwórcza działalność Proletkultu (1917 –1932): analiza pojęciowo-kategorialna” na podstawie analizy terminologicznej określeń pojęcia „proletkultu” w literaturze naukowej i wydaniach słownikowo- -informacyjnych proponujemy własne określenie: Proletkult (1917–1932) – edukacyjno- -wychowawcza, kulturotwórcza, niezależna, dobrowolna organizacja, celem działalności której było znalezienie podstaw teoretycznych pojęcia „kultura proletariacka” i stworzenie na tej podstawie odpowiednich warunków organizacyjno-pedagogicznych dla wyjawienia i rozwoju twórczego potencjału pracowników (proletariatu) w różnych dziedzinach sztuki (literatura, muzyka, teatr, sztuki plastyczne) i nauki, teoretyczna i praktyczna organizacja pracy oświatowej w organizacjach Proletkultu (uniwersytety proletariackie, kluby pracownicze, dziecięcy proletkult, teatry, sekcje itp.).
EN
In this paper, the author performs an analysis of the definitions of the term “proletcult” as given in research results and reference books. Based on them, the author defines the Proletkult (1917–1932) as an educational and culture-building independent, voluntary organization, the purpose of which was theoretical substantiation of the concept of “proletarian culture” and thus creation of corresponding organizational-pedagogical conditions for the identification and development of creative potential of working population (the proletariat) in various fields of art (literature, music, theatre, visual arts) and science, methodical and practical support of educational outreach in proletkultists institutions (proletarian universities, job clubs, children’s Proletkult theaters, studios, etc.).

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9c200474-dcae-4037-8531-74409cf0de57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.